[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Busnesau Cymru - Llwyddo gyda’r Digidol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Llwyddo gyda’r Digidol

Tyfodd busnesau yn y DU sy'n defnyddio technoleg £30 biliwn rhwng 2011 a 2015.

Yn y gweithdy hwn sydd wedi'i ariannu'n llwyr, cewch gyfle i ddarganfod sut gallwch gynyddu eich presenoldeb ar-lein, ennill cwsmeriaid newydd, arbed arian a thyfu eich busnes gyda thechnoleg ddigidol.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut mae arbed arian a chynyddu elw gyda’r Cwmwl
  • Sut i dargedi gwsmeriaid newydd ac adeiladu’ch brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol
  • Sut mae gweithio’n glyfrach gyda gweithio symudol a hyblyg
  • Sut y gallwch feithrin perthnasau gwell â chwsmeriaid
  • Sut i ysgrifennu cynnwys gwe sy’n sefyll ar wahân
  • Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged

Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau

“Difyr ac addysgiadol dros ben”

“Gwych, addysgiadol a defnyddiol iawn”

Mae ein gweithdai yn rhan o becyn wedi'i ariannu'n llwyr o gyngor ac arweiniad TGCh ar gyfer busnesau yng Nghymru sy'n cynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor 1:1, adolygiad o wefan ynghyd â mynediad i'n hwb gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael rhagor o wybodaeth

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn ar-lein nawr!

 

Caiff holl ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau eu llunio yn arbennig ar gyfer busnesau masnachu, a gall cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig. Gall dim mwy na 2 gynrychiolydd fynychu o un cwmni.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â chymhwysedd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â digwyddiadau a chefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Ar-lein ar 03332 408329 neu anfonwch e-bost at superfast@businesswales.org.uk

Nodwch fod eich archeb yn cofrestru o ddiddordeb ac ni fydd yn cael ei gadarnhau hyd nes y byddwch wedi siarad â chynghorydd ar-lein.

Dyddiadau a lleoliadau

21 Medi 2017, 10:00 - 12:30
Prifysgol Bangor, Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr.

4 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Central South Consortium, Nantgarw, CF15 7QQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

10 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Orbit Business Centre / Canolfan Busnes Orbit, Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful, CF48 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Future Inn, Cardiff, CF10 4AU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

8 Tachwedd 2017, 09:00 - 13:30
The Twelve Knights, Port Talbot, SA13 2DB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

23 Tachwedd 2017, 09:00 - 13:30
Stradey Park Hotel, Llanelli, SA15 4HA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Rhagfyr 2017, 09:00 - 13:30
Tredomen Business & Technology Centre, Hengoed, CF82 7FN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Rhagfyr 2017, 09:00 - 13:30
Village Hotel, Swansea / Abertawe, SA1 8QY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae archebu lle yn amodol ar fod yn gymwys a bydd Cyflymu Busnesau Cymru yn cadarnhau hynny ar ôl i geisiadau ddod i law.  Cofiwch, oherwydd faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer y rhaglen hon, dim ond mewn un gweithdy gydol y prosiect y gall busnesau fod yn bresennol.

Termau

Gweler yma i gael y telerau ac amodau cyffredinol o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Busnes Cymru.

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan Busnes Cymru , Llywodraeth Cymru , a darparwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat . Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eich ddefnyddio'r wybodaeth honno.

Nid yw'r cyfeiriadur yn cefnogi neu yn ffafrio unrhyw gynnyrch neu fusnes masnachol penodol. Mae safleoedd nad ydynt yn llywodraeth sy'n gysylltiedig â 'r wefan hon yn bresennol yn unig oherwydd y gallant fod yn ychwanegiadau defnyddiol at y wybodaeth a ddarparwn . Nid yw cyswllt i wasanaeth drydydd parti yn awgrymu ardystiad , rhaid i chi ddefnyddio eich barn eich hun i benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer eich anghenion . Os nad yw gwefan yn gysylltiedig â ni , nid yw hyn yn golygu nac yn awgrymu ei fod yn anfoddhaol .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan