[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyflwyniad i Farchnata Digidol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi eisiau dechrau hybu eich busnes ar-lein ond ddim yn si┼Ár ble i ddechrau?

Ymunwch â ni yn ein gweithdy Cyflwyniad i Farchnata Digidol a chewch ddysgu’r sylfeini a fydd yn eich helpu chi i greu ymgyrchoedd marchnata llwyddiannus ar-lein.

Mae 53% o fusnesau bach yn marchnata’n fwy effeithiol ar-lein. Gall fod yn ffordd gost-effeithiol o godi eich proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.

Cewch wybod sut yn ein gweithdy Marchnata Digidol am ddim.

Byddwch yn dysgu’r canlynol:

  • Sylfeini marchnata digidol, gan gynnwys ffyrdd o estyn allan at eich cwsmeriaid targed drwy farchnata ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol.
  • Pam mae’n rhaid i bob cwmni ddeall a defnyddio marchnata digidol.
  • Sut gall marchnata digidol eich helpu chi i gysylltu â’ch marchnad darged.
  • Sut i greu strategaethau marchnata digidol sy’n gweithio.
  • Sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel rhan o’ch cynllun marchnata digidol.

Ar ddiwedd y gweithdy, byddwch yn gwybod y sylfeini marchnata digidol a fydd yn eich helpu chi i greu ymgyrch farchnata lwyddiannus ar-lein.

97% o’r rhai sydd wedi bod ar ein cyrsiau’n dweud eu bod yn fuddiol i’w busnes.

“Llawn gwybodaeth, cynnwys a chyflwyno gwych”

“Wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer o’r cwrs”

Mae’r gweithdy yma’n rhan o becyn o gefnogaeth am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau yn benodol ar gyfer busnesau bach a chanolig sy’n masnachu yng Nghymru.

Beth fyddwn yn ei ddarparu: 

  • Gweithdai busnes am ddim: cyfle i ddysgu am ffyrdd ymarferol o fanteisio i’r eithaf ar adnoddau ar-lein a thechnolegau ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr
  • Cefnogaeth un i un deilwredig: sesiwn cynghori un i un gyda Chynghorydd Busnes Digidol i siarad am eich anghenion busnes a chael cynllun penodol ar eich cyfer chi              
  • Adolygu gwefannau: cyfle am adolygiad am ddim o’ch gwefan i ddod o hyd i feysydd i’w gwella er mwyn bod yn amlycach ar-lein a chodi ymwybyddiaeth cwsmeriaid

Eisiau rhywbeth ar lefel ychydig yn uwch? Chwiliwch am ‘Cyflymu Cymru i Fusnesau Gwerthu Mwy gyda Marchnata Digidol

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad am ddim yma nawr! Neu archebu’n uniongyrchol ar 03332 408329

 

 

Dyddiadau a lleoliadau

22 Hydref 2019, 09:00 - 13:00
Canolfan Busnes Orbit, Merthyr Tydfil, CF48 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

29 Hydref 2019, 09:00 - 13:00
Canolfan Gymunedol Cwmaman, Ammanford, SA18 1DX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

5 Tachwedd 2019, 09:00 - 13:00
Village Hotel Swansea, Swansea / Abertawe, SA1 8QY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan