[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyflwyniad i Wefannau (Ar-Lein)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae 55% o fusnesau bach yn denu mwy o gwsmeriaid drwy fod ar-lein. Mae gwefan dda yn edrych yn broffesiynol, bydd yn gwneud eich busnes yn weladwy, yn eich helpu i gystadlu, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’n gweithdy sydd wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut.

Byddwch chi'n dysgu:

- Sut i adeiladu gwefan lwyddiannus sy'n cynhyrchu gwerthiannau

- Sut i ysgrifennu cynnwys sy'n sefyll allan o'r dorf

- Sut i fonitro effeithiolrwydd gwefan gan ddefnyddio Google Analytics ac Insights

- Ymchwil allweddair gan ddefnyddio Cynlluniwr Allweddair Google Ads

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau

8 Ebrill 2020, 10:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

8 Ebrill 2020, 13:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan