[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gennym ni amrywiaeth o weminrau am ddimi fusnesau mae Covid-19 yn effeithio arnyn nhw. Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud elfennau digidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi yn y byd ar-lein sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

P’un ai a ydych chi’n gobeithio mynd ar-lein i greu safle ‘busnes fel arfer’ newydd neu gynnal eich brand yn lleol ar gyfer pan fydd pethau’n mynd yn ôl i drefn, mae gennym ni gyrsiau sy’n addas ar gyfer busnesau o bob gallu sydd â phob math o anghenion.

Cliciwch ddolen pwnc i ddod o hyd i ddyddiadau a mwy:

Gweithio’n Ddoethach

Hyrwyddo Eich Busnes

Cystadlu Ar-lein

Dyddiadau a lleoliadau

4 Ionawr 2021 - 31 Awst 2021, 09:00 - 17:00
ONLINE WEBINARS ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Ionawr 2021 - 31 Awst 2021, 09:00 - 17:00
ONLINE WEBINARS ONLY, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan