[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cynyddwch Draffig I’ch Gwefan

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae 55% o fusnesau bach yn denu mwy o gwsmeriaid drwy fod ar-lein. Mae gwefan dda yn edrych yn broffesiynol, bydd yn gwneud eich busnes yn weladwy, yn eich helpu i gystadlu, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.  Dewch i’n gweithdy sydd wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut mae creu gwefan lwyddiannus sy’n cynhyrchu gwerthiannau
  • Sut mae ysgrifennu cynnwys sy'n wahanol i bawb arall
  • Cyngor SEO i sicrhau sgoriau chwilio gwell
  • Sut i fonitro effeithiolrwydd gwefannau gan ddefnyddio Google Analytics and Insights
  • Ymchwil allweddair gan ddefnyddio Google Ads Keyword Planner
  • Llwyfannau datblygu gwefannau fel Wordpress a/neu Wix

Diolch am alw heibio. A yw’ch busnes yn BBaCh yng Nghymru, sy’n masnachu ar hyn o bryd ac wedi cofrestru gyda Companies House neu CThEM? Os felly, darllenwch ymlaen neu sgroliwch i lawr i archebu lle ar ddigwyddiad yn eich ardal chi:

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

 

Dyddiadau a lleoliadau

10 Ionawr 2019, 09:00 - 13:00
Conwy Business Centre, Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

10 Ionawr 2019, 09:00 - 13:00
Cambrian Lakeside Cafe Bar, Tonypandy, CF40 2XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

31 Ionawr 2019, 13:00 - 17:00
Court Colman Manor, Bridgend, CF31 4NG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

21 Chwefror 2019, 09:00 - 13:00
Future Inn, Cardiff, CF10 4AU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Chwefror 2019, 09:00 - 13:00
Stradey Park Hotel, Llanelli, SA15 4HA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

13 Mawrth 2019, 09:00 - 13:00
Llechwen Hall Hotel, Pontypridd, CF37 4HP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

14 Mawrth 2019, 09:00 - 13:00
Canolfan Busnes Môn, Llangefni, LL77 7XA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Mawrth 2019, 09:00 - 13:00
Green Meadow Golf Club, Cwmbran, NP44 2BZ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan