[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Digidol ar gyfer Cwmnïau Cyfraith Heddiw

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Rhybudd: Gall digwyddiadau ym misoedd Mai a Mehefin newid i sesiynau gweminar ar-lein. Gweler ein sesiynau gweminar ar-lein cyfredol yma: https://bit.ly/2WFYCrd

Mae'r gweithdy sector cyfreithiol hwn ar gyfer cyfreithwyr a chwmnïau cyfreithiol sydd am fanteisio ar offer digidol i dyfu eu busnes. Bydd sesiwn 4 awr yn edrych ar sut y gallwch ddenu cwsmeriaid newydd a defnyddio offer ar-lein i arbed amser a sut mae'ch gweithwyr yn gallu gweithio'n fwy effeithiol.

Dyma rai o'r pynciau a drafodir:

- Sut mae apiau swyddfa ar-lein yn creu effeithlonrwydd ac yn arbed arian

- Sut mae offer marchnata digidol yn helpu i ymgysylltu â'ch marchnad darged

- Sut i ddatblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu arweinyddion

- Integreiddio lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cwmnïau cyfreithiol gan gynnwys Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn

- Sut i fonitro effeithiolrwydd gwefan trwy Google Analytics ac Insights

- Golwg fer ar sut y gall systemau rheoli helpu i gynyddu cynhyrchiant busnes Dewiswch eich gweithdy isod i barhau â'ch archeb.

 

Diolch am alw heibio. A yw’ch busnes yn BBaCh yng Nghymru, sy’n masnachu ar hyn o bryd ac wedi cofrestru gyda Companies House neu CThEM? Os felly, darllenwch ymlaen neu sgroliwch i lawr i archebu lle ar ddigwyddiad yn eich ardal chi:

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau a lleoliadau

17 Mehefin 2020, 09:00 - 13:00
Orbit y Ganolfan Busnes, Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful, CF48 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan