[ Neidio i Gynnwys ]

Canolfan Arloesi a Thechnoleg Tredomen

10 Ebrill 2019, 09:00 - 13:00

Tredomen Innovation and Technology Centre
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Caerphilly
CF82 7FQ
United Kingdom: Wales

01443 866221

Lleolir Canolfan Arloesi a Thechnoleg Tredomen ym Mharc Tredomen, tua 15 milltir i'r gogledd o Gyffordd 32 o'r M4 drwy'r A470 a A469. Mae cyfleusterau parcio am ddim ar y safle ac mae'r rhain o fewn pellter cerdded i orsaf reilffordd Ystrad Mynach a'r llwybr bws lleol. Sylwch: fel rhan o'n hymrwymiad i'r amgylchedd mae ein lleoedd parcio yn gyfyngedig. Gall pob ymwelydd, lle'n bosib, naill ai rhannu car neu wneud defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan