[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol ar-lein. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.  Dewch i’n gweithdy marchnata digidol wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged
  • Sut mae datblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu gwerthiannau
  • Cyngor i’ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio
  • Integreiddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Instagram ac LinkedIn i gynllun marchnata digidol
  • Defnyddio fyrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer
  • Sut i fonitro effeithiolrwydd gwefannau gan ddefnyddio Google Analytics and Insights

Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau

“Addysgiadol iawn, cynnwys gwych wedi’i gyflwyno’n dda”

“Wedi mwynhau’r cwrs ac wedi elwa ohono”

Mae ein gweithdai yn rhan o becyn wedi'i ariannu'n llwyr o gyngor ac arweiniad TGCh ar gyfer busnesau yng Nghymru sy'n cynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor 1:1, adolygiad o wefan ynghyd â mynediad i'n hwb gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael rhagor o wybodaeth.

Edrych am cyflwyniad i Farchnata Digidol? Chwiliwch am ‘Cyflymu Cymru i Fusnesau Cyflwyniad i Farchnata Digidol

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr! Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

 

 

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 19 Gweld pob

25 Mehefin 2019, 09:00 - 13:00
Oakeley Arms Hotel, Blaenau Ffestiniog, LL41 3YU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

26 Mehefin 2019, 09:00 - 13:00
Court Colman Manor, Bridgend, CF31 4NG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

1 Gorffennaf 2019, 09:00 - 13:00
Gwesty'r Trearddur Bay Hotel, Trearddur Bay, LL65 2UN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Gorffennaf 2019, 13:00 - 17:00
Hosbis Paul Sartori yn y cartref, Haverfordwest, SA61 1RP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

9 Gorffennaf 2019, 09:00 - 13:00
Bridgend Innovation Centre, Bridgend, CF31 3NA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

10 Gorffennaf 2019, 13:00 - 17:00
Canolfan Arloesi a Thechnoleg Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Gorffennaf 2019, 13:00 - 17:00
Gwesty'r Village Abertawe, Swansea / Abertawe, SA1 8QY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Gorffennaf 2019, 09:00 - 13:00
Clwb golff a gwledig Greenmeadow, Cwmbran, NP44 2BZ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

1 Awst 2019, 09:00 - 13:00
OpTic Glyndwr, St Asaph, LL17 0JD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Awst 2019, 09:00 - 13:00
Gwesty'r Oakeley Arms, Blaenau Ffestiniog, LL41 3YU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan