[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Marchnata Digidol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ar gyfartaledd, mae pobl yn y DU bellach yn gwario £1 biliwn ar-lein bob wythnos, a gallech chi fanteisio ar hyn. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.  Dewch i’n gweithdy marchnata digidol wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged
  • Sut mae datblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu gwerthiannau
  • Cyngor i’ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau

“Addysgiadol iawn, cynnwys gwych wedi’i gyflwyno’n dda”

“Wedi mwynhau’r cwrs ac wedi elwa ohono”

Mae ein gweithdai yn rhan o becyn wedi'i ariannu'n llwyr o gyngor ac arweiniad TGCh ar gyfer busnesau yng Nghymru sy'n cynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor 1:1, adolygiad o wefan ynghyd â mynediad i'n hwb gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael rhagor o wybodaeth.

 

Caiff holl ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau eu llunio yn arbennig ar gyfer busnesau masnachu, a gall cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig. Gall dim mwy na 2 gynrychiolydd fynychu o un cwmni.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â chymhwysedd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â digwyddiadau a chefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Ar-lein ar 03332 408329 neu anfonwch e-bost at superfast@businesswales.org.uk

Nodwch fod eich archeb yn cofrestru o ddiddordeb ac ni fydd yn cael ei gadarnhau hyd nes y byddwch wedi siarad â chynghorydd ar-lein.

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 11 Gweld pob

24 Gorffennaf 2018, 09:00 - 13:00
Tredomen Business & Technology Centre, Hengoed, CF82 7FN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr.

1 Awst 2018, 09:00 - 13:00
M-Sparc, Gaerwen, LL60 6AG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Awst 2018, 09:00 - 13:00
Giltar Hotel, Tenby, SA70 7DU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 8 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

9 Awst 2018, 09:00 - 13:00
Woodlands Hall Hotel, Pwllheli, LL53 6JB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

15 Awst 2018, 13:00 - 17:00
The Sully Sports and Social Club, Penarth, CF64 5SD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 8 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

22 Awst 2018, 09:00 - 13:00
Clwyd Chambers, Rhyl, LL18 3LA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Awst 2018, 09:00 - 13:00
Royal Oak Hotel, Welshpool, SY21 7DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Medi 2018, 09:00 - 13:00
Y Neuadd Lles Ystradgynlais, Ystradgynlais, SA9 1JJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Medi 2018, 09:00 - 13:00
The King Arthur Hotel, Reynoldston, SA3 1AD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Medi 2018, 13:00 - 17:00
Conwy Business Centre / Canolfan Busnes Conwy, Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau ac erthyglau diddorol; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan