[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Marchnata Digidol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ar gyfartaledd, mae pobl yn y DU bellach yn gwario £1 biliwn ar-lein bob wythnos, a gallech chi fanteisio ar hyn. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.  Dewch i’n gweithdy marchnata digidol wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged
  • Sut mae datblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu gwerthiannau
  • Cyngor i’ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau

“Addysgiadol iawn, cynnwys gwych wedi’i gyflwyno’n dda”

“Wedi mwynhau’r cwrs ac wedi elwa ohono”

Mae ein gweithdai yn rhan o becyn wedi'i ariannu'n llwyr o gyngor ac arweiniad TGCh ar gyfer busnesau yng Nghymru sy'n cynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor 1:1, adolygiad o wefan ynghyd â mynediad i'n hwb gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael rhagor o wybodaeth.

 

Caiff holl ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau eu llunio yn arbennig ar gyfer busnesau masnachu, a gall cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig. Gall dim mwy na 2 gynrychiolydd fynychu o un cwmni.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â chymhwysedd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â digwyddiadau a chefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Ar-lein ar 03332 408329 neu anfonwch e-bost at superfast@businesswales.org.uk

Nodwch fod eich archeb yn cofrestru o ddiddordeb ac ni fydd yn cael ei gadarnhau hyd nes y byddwch wedi siarad â chynghorydd ar-lein.

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 20 Gweld pob

19 Medi 2018, 09:00 - 13:00
Llechwen Hall Hotel, Llanfabon, CF37 4HP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr.

25 Medi 2018, 09:00 - 13:00
Marine Hotel Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 2DA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

2 Hydref 2018, 09:00 - 13:00
The Queen's Hall Narberth, Narberth, SA67 7AS

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

3 Hydref 2018, 09:00 - 13:00
Academi Sgiliau Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

9 Hydref 2018, 09:00 - 13:00
Cambrian Lakeside, Tonypandy, CF40 2XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

16 Hydref 2018, 09:00 - 13:00
Prifysgol Bangor, Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

17 Hydref 2018, 09:00 - 13:00
The Falcondale, Lampeter, SA48 7RX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

23 Hydref 2018, 09:00 - 13:00
Gwesty'r Emlyn Hotel, Newcastle Emlyn, SA38 9DU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

30 Hydref 2018, 09:00 - 13:00
Gwesty'r Trearddur Bay Hotel, Trearddur Bay, LL65 2UN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

1 Tachwedd 2018, 09:00 - 13:00
Holiday Inn Newport, Newport, NP18 2YG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan