[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol

Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u brand drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae marchnata drwy'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd hawdd iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Yn y gweithdy hwn sydd wedi’i ariannu’n llwyr, byddwn yn dangos i chi sut mae manteisio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut mae ysgrifennu postiadau gwell na’ch cystadleuwyr
  • Sut mae creu strategaeth lwyddiannus ar y cyfryngau cymdeithasol i sicrhau busnes
  • Cyngor i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau

“Gweithdy ardderchog, rydw i wedi dysgu llawer”

“Digwyddiad a hyfforddwr gwych - addysgiadol a chryno”

Mae ein gweithdai yn rhan o becyn wedi'i ariannu'n llwyr o gyngor ac arweiniad TGCh ar gyfer busnesau yng Nghymru sy'n cynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor 1:1, adolygiad o wefan ynghyd â mynediad i'n hwb gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael rhagor o wybodaeth

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn ar-lein nawr!

 

Caiff holl ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau eu llunio yn arbennig ar gyfer busnesau masnachu, a gall cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig. Gall dim mwy na 2 gynrychiolydd fynychu o un cwmni.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â chymhwysedd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â digwyddiadau a chefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Ar-lein ar 03332 408329 neu anfonwch e-bost at superfast@businesswales.org.uk

Nodwch fod eich archeb yn cofrestru o ddiddordeb ac ni fydd yn cael ei gadarnhau hyd nes y byddwch wedi siarad â chynghorydd ar-lein.

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 22 Gweld pob

26 Medi 2017, 09:00 - 13:30
Village Hotel, Swansea / Abertawe, SA1 8QY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

27 Medi 2017, 09:00 - 13:30
Village Hotel St David's, Deeside, CH5 3YB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 6 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

4 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Fishguard Bay Hotel, Goodwick, SA64 0BT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Ystafell Atriwm, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Castell Aberteifi, Cardigan, SA43 1JA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

12 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Aberavon Beach Hotel, Port Talbot, SA12 6QP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

17 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
The Media Resource Centre (MRC), Llandrindod Wells, LD1 6AH

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

17 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Ammanford Library, Ammanford, SA18 3DN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

24 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Prifysgol Bangor, Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

31 Hydref 2017, 09:00 - 13:30
Greenmeadow Golf Club, Cwmbran, NP44 2BZ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae archebu lle yn amodol ar fod yn gymwys a bydd Cyflymu Busnesau Cymru yn cadarnhau hynny ar ôl i geisiadau ddod i law.  Cofiwch, oherwydd faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer y rhaglen hon, dim ond mewn un gweithdy gydol y prosiect y gall busnesau fod yn bresennol.

Termau

Gweler yma i gael y telerau ac amodau cyffredinol o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Busnes Cymru.

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan Busnes Cymru , Llywodraeth Cymru , a darparwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat . Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eich ddefnyddio'r wybodaeth honno.

Nid yw'r cyfeiriadur yn cefnogi neu yn ffafrio unrhyw gynnyrch neu fusnes masnachol penodol. Mae safleoedd nad ydynt yn llywodraeth sy'n gysylltiedig â 'r wefan hon yn bresennol yn unig oherwydd y gallant fod yn ychwanegiadau defnyddiol at y wybodaeth a ddarparwn . Nid yw cyswllt i wasanaeth drydydd parti yn awgrymu ardystiad , rhaid i chi ddefnyddio eich barn eich hun i benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer eich anghenion . Os nad yw gwefan yn gysylltiedig â ni , nid yw hyn yn golygu nac yn awgrymu ei fod yn anfoddhaol .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan