[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Marchnata Didigol ar gyfer Busnes (Gweminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol ar-lein. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’n gweithdy marchnata digidol wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut.

Byddwch yn dysgu:

- Sut mae datblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu gwerthiannau
- Cyngor i’ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio
- Newidiadau peiriannau chwilio a sut i weithio gyda hyn
- Sut i fonitro effeithiolrwydd gwefannau gan ddefnyddio Google Analytics ac Insights

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau a lleoliadau

9 Ebrill 2020, 09:00 - 11:00
Sesiwn Ar-lein yn unig, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

9 Ebrill 2020, 11:30 - 13:30
Sesiwn Ar-lein yn unig, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

16 Ebrill 2020, 10:00 - 12:00
Sesiwn Ar-lein yn unig, Torfaen, NP44 3AW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

16 Ebrill 2020, 13:00 - 15:00
Sesiwn Ar-lein yn unig, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan