[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 (Ar-Lein)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’n amser i chi gael eich pen yn y Cwmwl! Mae gan fusnesau bach sy’n defnyddio technoleg Cwmwl, fel Office 365, drosiant sylweddol uwch na’r rheiny nad ydynt yn ei defnyddio. Yn ogystal â hynny, mae dwy ran o dair o fusnesau bach a chanolig yn arbed diwrnod cyfan bob wythnos drwy ddefnyddio offer digidol fel Office 365*.

Cyfres o offer yn y Cwmwl yw Office 365 sy’n eich helpu chi a’ch tîm i weithio’n fwy effeithlon, effeithiol, o unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais; gan arbed amser ac arian i chi, a chadw eich ffeiliau’n ddiogel.

Ymunwch â’r 2.5 miliwn o fusnesau yn y DU sy’n gweld manteision o ran cynhyrchedd drwy fynd yn ddigidol. Byddwn yn dangos i chi sut mae defnyddio Microsoft Office 365 i ehangu eich busnes mewn gweithdy wedi’i gyllido’n llawn.

Byddwch chi'n dysgu:

- Sut i gydweithio, rhannu a chyfathrebu'n fwy effeithiol ar draws timau

- Sut i arbed amser a gweithio'n fwy cynhyrchiol

- Sut i storio a chyrchu'ch data yn hawdd

- Sut i reoli eich perthnasoedd cwsmeriaid a'ch apwyntiadau cwsmeriaid

Diolch am alw heibio. A yw’ch busnes yn BBaCh yng Nghymru, sy’n masnachu ar hyn o bryd ac wedi cofrestru gyda Companies House neu CThEM? Os felly, darllenwch ymlaen neu sgroliwch i lawr i archebu lle ar ddigwyddiad yn eich ardal chi:

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau

9 Ebrill 2020, 10:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

9 Ebrill 2020, 13:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

28 Ebrill 2020, 10:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

28 Ebrill 2020, 13:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan