[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 yn ehangu eich busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’n amser i chi gael eich pen yn y Cwmwl! Mae gan fusnesau bach sy’n defnyddio technoleg Cwmwl, fel Office 365, drosiant sylweddol uwch na’r rheiny nad ydynt yn ei defnyddio. Yn ogystal â hynny, mae dwy ran o dair o fusnesau bach a chanolig yn arbed diwrnod cyfan bob wythnos drwy ddefnyddio offer digidol fel Office 365*.

 

Cyfres o offer yn y Cwmwl yw Office 365 sy’n eich helpu chi a’ch tîm i weithio’n fwy effeithlon, effeithiol, o unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais; gan arbed amser ac arian i chi, a chadw eich ffeiliau’n ddiogel.

 

Ymunwch â’r 2.5 miliwn o fusnesau yn y DU sy’n gweld manteision o ran cynhyrchedd drwy fynd yn ddigidol. Byddwn yn dangos i chi sut mae defnyddio Microsoft Office 365 i ehangu eich busnes mewn gweithdy wedi’i gyllido’n llawn.

 

Byddwch yn dysgu:

  • Sut mae cydweithio, rhannu a chyfathrebu’n fwy effeithiol ar draws timau
  • Sut mae arbed amser a bod yn fwy cynhyrchiol
  • Sut mae storio a chael mynediad at eich data yn rhwydd
  • Sut mae rheoli eich apwyntiadau a’ch cysylltiadau â chwsmeriaid

 

Mae’r gweithdy hwn yn rhan o becyn o gymorth am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, yn arbennig ar gyfer busnesau bach a chanolig sy’n masnachu yng Nghymru.

 

Beth fyddwn yn ei ddarparu:

  • Gweithdai busnes am ddim: cyfle i ddysgu am ffyrdd ymarferol i wneud yn fawr o’r offer a’r technolegau ar-lein er mwyn sicrhau atebion cyflym a gwelliannau sylweddol
  • Cymorth 1:1 pwrpasol: sesiwn gyngor un-i-un gyda Chynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun yn arbennig ar eich cyfer chi
  • Adolygu gwefan: adolygiad o’ch gwefan am ddim i ganfod meysydd y gallwch eu gwella er mwyn i chi fod yn fwy amlwg ar-lein ac er mwyn i ragor o gwsmeriaid fod yn ymwybodol ohonoch chi

 

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

 

*Mynegai Busnesau Digidol Banc Lloyds 2018

Dyddiadau a lleoliadau

11 Gorffennaf 2019, 09:00 - 13:00
Siambrau Clwyd, Rhyl, LL18 3LA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

16 Gorffennaf 2019, 09:00 - 13:00
USW Pontypridd Conference Centre, Pontypridd, CF37 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Gorffennaf 2019, 09:00 - 13:00
Canolfan Gorseinon Centre, Swansea, SA4 4QN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Awst 2019, 09:00 - 13:00
Cardiff & Vale College, Cardiff, CF10 5BF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Medi 2019, 13:00 - 17:00
Llancaiach Fawr Manor, Nelson, CF46 6ER

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan