[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Sut i redeg eich busnes twristiaeth ar-lein

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae 72% o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn defnyddio o leiaf un math o adnodd digidol . Yn y gweithdy hwn sydd wedi'i ariannu'n llwyr, cewch gyfle i ddarganfod sut gallwch gynyddu eich presenoldeb ar-lein, ennill cwsmeriaid newydd, arbed arian a thyfu eich busnes twristiaeth gyda thechnoleg ddigidol.

 

Byddwch yn dysgu:

 • Sut mae arbed arian a chynyddu elw
 • Sut i dargedi gwsmeriaid newydd ac adeiladu’ch brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol
 • Sut mae gweithio’n glyfrach gyda gweithio symudol a hyblyg
 • Sut y gallwch feithrin perthnasau gwell â chwsmeriaid
 • Sut i ysgrifennu cynnwys gwe sy’n sefyll ar wahân
 • Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged

 

Wedi’i gynnwys yn y gweithdy hwn:

 • Trosolwg o offer digidol ar gyfer busnesau twristiaeth
 • OTAs (Asiantaethau Teithio Ar-lein) & systemau archebu
 • Cyfryngau cymdeithasol; Facebook, Twitter, Instagram
 • Hysbysebion Facebook & Instagram
 • Marchnata e-bost
 • Creu/golygu lluniau & fideos ar gyfer eich marchnata ar-lein
 • Office 365 / Google & offer cwmwl eraill
 • Systemau CRM
 • Anfonebu a chyfrifyddu ar-lein
 • Defnyddio TripAdvisor & gwefannau adolygiadau eraill i’ch fantais

 

Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau

 

“Difyr ac addysgiadol dros ben”

“Gwych, addysgiadol a defnyddiol iawn”

 

Mae’r gweithdy yma’n rhan o becyn o gefnogaeth am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau yn benodol ar gyfer busnesau bach a chanolig sy’n masnachu yng Nghymru.

Beth fyddwn yn ei ddarparu: 

 • Gweithdai busnes am ddim: cyfle i ddysgu am ffyrdd ymarferol o fanteisio i’r eithaf ar adnoddau ar-lein a thechnolegau ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr
 • Cefnogaeth un i un deilwredig: sesiwn cynghori un i un gyda Chynghorydd Busnes Digidol i siarad am eich anghenion busnes a chael cynllun penodol ar eich cyfer chi              
 • Adolygu gwefannau: cyfle am adolygiad am ddim o’ch gwefan i ddod o hyd i feysydd i’w gwella er mwyn bod yn amlycach ar-lein a chodi ymwybyddiaeth cwsmeriaid

 

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad am ddim yma nawr! Neu archebu’n uniongyrchol ar 03332 408329

Dyddiadau a lleoliadau

20 Tachwedd 2019, 09:00 - 13:00
Canolfan ymwelwyr coedwig Cwmcarn, Crosskeys, NP11 7FA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

15 Ionawr 2020, 13:00 - 17:00
St Paul's Centre, Port Talbot, SA12 6DQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan