[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Y Digidol Amdani!

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi'n manteisio i'r eithaf ar y cyfryngau cymdeithasol? Ydych chi’n gwneud digon o farchnata digidol? Ydi'r Cwmwl yn peri penbleth i chi? Cewch gyngor ymarferol yn rhad ac am ddim yn y gweithdy undydd yma ar gyfer busnesau sy’n masnachu ac sydd eisiau tyfu. 

9.00am-12pm: Yn sesiwn y bore, byddwn ni'n eich helpu chi i asesu a yw eich busnes chi yn defnyddio technoleg ar-lein yn y ffordd orau.

12-12:45pm:  Egwyl

12.45-4pm: Yn y prynhawn, byddwn ni’n eich arwain drwy arddangosiadau byw o offer ar-lein sydd wedi’u teilwra ar gyfer eich anghenion chi, er mwyn dangos i chi sut i wneud y canlynol:

  • Cynyddu eich presenoldeb ar-lein a sefyll allan
  • Arbed arian a gweithio’n fwy effeithlon
  • Ennill busnes newydd a chynyddu eich elw

Mae’r gweithdy hwn yn rhan o becyn o gymorth am ddim gan Gyflymu Cymru i Fusnesau, yn arbennig i fusnesau bach a chanolig Cymreig sy'n masnachu.

Beth fyddwn ni’n ei ddarparu:

  • Diagnosteg ar-lein: cewch adolygiad o’ch busnes digidol am ddim dros y ffôn gydag un o’n cynghorwyr cyfeillgar ar fusnes ar-lein
  • Adolygiad o’ch gwefan: cewch adolygiad am ddim o’ch gwefan i weld lle gallech wella er mwyn eich gwneud yn fwy amlwg ar-lein a chael cwsmeriaid i wybod amdanoch chi
  • Hwb gwybodaeth: cewch fynd faint a fynnoch yn rhad ac am ddim i’n hwb gwybodaeth ar-lein, sy’n llawn astudiaethau achos go iawn, offer defnyddiol, canllawiau ac awgrymiadau

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau a lleoliadau

6 Chwefror 2020, 09:00 - 16:00
Canolfan Arloesedd Busnes Springboard, Cwmbran, NP44 3AW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

13 Chwefror 2020, 09:00 - 16:00
Gwesty'r Trearddur Bay Hotel, Trearddur Bay, LL65 2UN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Mawrth 2020, 09:00 - 16:00
S4C Yr Egin, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain.  Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan