[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfrifion Cwmwl i Fusnes (Xero)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Cymraeg ar gael os oes angen.

Mae’r gweithdy yma wedi ei gynllunio i helpu chi reoli eich cyllid o fewn eich busnes. Mi fydd Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn croesawi Cyfrifwyr LHP i’r hwb i drafod y manteision o feddalwedd cyfrifyddu Xero, a sut all y feddalwedd yma help eich busnes.

Mae LHP wedi ffurfio partneriaeth gyda Xero, sef meddalwedd diweddaraf cadw cyfrifon sy’n hawdd i’w ddefnyddio ac sy’n cynnig platfform unigryw i chi cael rheoli eich cyllid yn gywir.

Mae Xero yn blatfform:

  • Sydd yn hawdd i’w ddefnyddio
  • Sydd yn arbed amser
  • Gyda chyfoeth eang o ddyfeisiau
  • Sydd yn darparu gwybodaeth gywir ac amserol
  • Lle mae cleientiaid LHP yn dweud bod y system yn hawdd ac yn hwyl i’w ddefnyddio

Mae LHP yn gynghorwyr ardystiedig ar gyfer Xero sy’n golygu bod y tîm wedi cael hyfforddiant a phrofiad eang o ddefnyddio’r meddalwedd. Mi fydd Sam Hart o LHP yn siarad â chi yngl┼Ěn â’r meddalwedd, y manteision i’ch busnes a sesiwn C&A i orffen. Mi fydd y tîm hefyd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau bydd gennych.

Gwefan: https://www.lhphillips.com/

Dyddiadau a lleoliadau

9 Chwefror 2022, 12:00 - 13:00
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan