[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol (Weminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae'r webinar hwn yn trafod bod yn fusnes cyfrifol sy'n anelu am y safonau uchaf o foeseg busnes wrth drafod cyflogai, cwsmeriaid a darparwyr.

  • gan sicrhau fod pob agwedd o'ch busnes yn amgylchedd iach a diogel ar gyfer cyflogai, ymwelwyr a chontractwyr
  • gan drafod cyfrifoldebay moesol ac amgylcheddol ym mhob gweithred, megis prynu deunydd lleol os yn bosib. Mae hyn yn bwysicach fyth yn dilyn COVID-19 wrth i bawb geisio cefnogi busnesau lleol.
  • gan wrthod prynu wrth sefydliadau sy'n hyrwyddo llafur plant, sy'n talu cyflog anheg neu sy'n groes i unryw hawl ddynol

Mae pobl yn fwy awyddus fyth i gefnogi'i cymuned leol ac maent yn awyddus i wybod fod y busnesau y maent yn eu cefnogi yn rhannu'r un gwerthoedd.

Anfonir dolen i'r weminar atoch unwaith y bydd eich archeb wedi'i chadarnhau.

Dyddiadau

10 Awst 2020, 14:00 - 14:45
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

17 Awst 2020, 12:00 - 12:45
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Anfonir dolen i'r weminar atoch unwaith y bydd eich archeb wedi'i chadarnhau.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan