[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £125.00

Bydd y cwrs cyfryngau cymdeithasol hwn yn rhoi'r holl offer a sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn adeiladu ar eich gwybodaeth gyfryngau cymdeithasol a chreu strategaeth fwy datblygedig. Byddwch chi'n dysgu sut i ddatblygu'ch cynnwys a sicrhau canlyniadau llwyddiannus ar amrywiaeth o lwyfannau.

Byddwch chi'n dysgu deall eich cynulleidfa a sut i nodi'n union o ble maen nhw'n dod. Trwy wneud hyn byddwch yn ennill gwell dealltwriaeth ar eich ROI o'r cyfryngau cymdeithasol.

 

Strategaeth Uwch

 - Tueddiadau ac ymchwil allweddair - gwneud y gorau o'ch strategaeth

- Adeiladu delwedd eich brand

- Cysondeb brand - pwysigrwydd cael strategaeth integredig

- Gweithredu'r strategaeth

- Offer a thactegau i sicrhau'r ymgysylltiad mwyaf posibl

 

Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol

 - Cymryd eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i'r lefel nesaf

- Cynyddu ymgysylltiad ar eich Facebook, Twitter ac Instagram

- Cyflwyniad i hysbysebu ar Twitter, Facebook a LinkedIn

 

Monitro, Mesur a Dadansoddi

- Dadansoddi sylfaenol - deall metrigau mwyaf cyffredin pob platfform

- Mewnwelediadau Facebook, Twitter a LinkedIn

- Dadansoddiadau Google a sut i nodi'n union o ble mae'ch cynulleidfa'n dod

- Deall ROI o'r cyfryngau cymdeithasol

- Offer Monitro a Dadansoddi - o gwmnïau bach i gwmnïau mawr, pa raglen sy'n fwyaf addas i chi.

 

Blog

 - Pam blogio?

- Gwneud y mwyaf o'ch blog ar gyfer chwiliadau google

- Deall y blogwyr dylanwadol a'r mewnwelediadau ar sut i fynd atynt

- Blogio a vlogio

- Sut i greu cynnwys deniadol a rhanadwy

 

Rheoli Enw

 - Rheoli enw - sut i ddelio â chyfathrebu negyddol

- Offer rheoli cyffredin / defnyddiol

 

 Rheoli Risg

 - Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

- GDPR

- Rheoli amser

Dyddiadau a lleoliadau

30 Mehefin 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £125.00

Gweld lleoliad

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan