[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol i Fusnesau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Busnes newydd? Problemau cyfryngau cymdeithasol newydd!
 
Dysgwch sut i ddewis y llwyfan iawn i hysbysebu eich busnes.
 
Yn y gweithdy ar-lein hwn, bydd tîm marchnata digidol Tropic yn rhoi blas i chi ar y gwahanol bethau sydd ar gael i chi er mwyn i chi allu dewis y rhai gorau i’ch busnes chi. Yn fwy na dim, bydd y tîm yn eich helpu i ddeall pryd i osgoi llwyfan cyfryngau cymdeithasol, fel na fyddwch chi’n gwastraffu unrhyw amser nac arian os na fydd yn gweithio i chi.
 
Beth wna’ i ei ddysgu
Byddwch yn dysgu sut mae pob llwyfan yn gweithio, a phryd a sut y gallech ei ddefnyddio i gael yr effaith orau bosibl. Wedyn, awn drwy hanfodion cyllidebau er mwyn hysbysebu ar y llwyfannau hyn, i chi allu rhoi cynnig arni dan wybod eich bod chi’n gwario arian i bwrpas
 

Anfonir manylion trwy e-bost ar sut i ymuno â'r sesiwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, mae yna groeso i chi gysylltu â ni ar BusinessDevelopmentEvents@BusinessWales.org

Dyddiadau

14 Mawrth 2024, 10:00 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

28 Mawrth 2024, 10:00 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan