[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnes SESIWN AR-LEIN

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN YMA YN CAEL EI GYNNAL AR-LEIN

Gwneud yn Fawr o'r Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnes

Beth petawn i'n dweud wrthych y gallech dreulio hanner yr amser arferol ar eich hysbysebion cyfryngau cymdeithasol a dyblu nifer eich cwsmeriaid mynych wrth wneud hynny? Gallwch ddysgu sut yn y sesiwn hon. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn galluogi busnesau i gyfathrebu'n uniongyrchol â'u cymunedau am y tro cyntaf. Ledled y DU, mae busnesau bychain yn treulio llawer iawn o amser yn gweithio ar eu cyfryngau cymdeithasol, ond yn elwa fawr ddim o wneud hynny. Cewch ddysgu am y rhwystrau i'w hosgoi a chael cyngor ar sut i wneud eich cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol ac yn effeithlon.

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy?

Mae'r gweithdy'n berffaith ar gyfer rhai sydd ar ddechrau eu taith datblygu busnes. Fodd bynnag, byddai o fantais i unrhyw sefydliad sy'n awyddus i wella'r ffordd mae'n hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol.

NODWCH: Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Menter Y Goleudy, Llanelli, nid yn yr hwb.

Siarad â Thîm y Hwb

Bydd tîm y ganolfan ar gael trwy gydol y sesiwn er mwyn i chi drafod eich syniadau ac i'ch helpu i gymryd y cam nesaf. Cadwch eich lle heddiw!

Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu.

Dyddiadau a lleoliadau

24 Ebrill 2020, 10:00 - 12:00
SESIWN AR-LEIN, Llanelli, SA14 8LQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan