[ Neidio i Gynnwys ]

Cymhorthfa Meincnodi Cig Coch

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi wedi cymryd rhan yn y rhaglen Meincnodi Cig Coch gyda Cyswllt Ffermio a Hybu Cig Cymru?

Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un gydag ymgynghorydd busnes amaethyddol profiadol sydd yn medru cynnig cyngor personol wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion.

Bydd cymorthfeydd yma yn rhoi cyfle i chi drafod a dadansoddi eich canlyniadau, a chymharu eich busnes yn erbyn canlyniadau’r prosiect.                      

Mae'r gymhorthfa yn addas i bobl o bob lefel; gallwch fod yn cychwyn ar feincnodi neu wedi bod yn meincnodi ers blynyddoedd.

Mae archebu lle yn hanfodol.

 

Am wybodaeth yngl┼Ěn â’r gymhorthfa, i sicrhau eich bod yn gymwys i fynychu ac i archebu eich lle cysylltwch â Delyth Mair Jones ar 01970 600174 / delyth.mair.jones@menterabusnes.co.uk

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 14 Gweld pob

21 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Aberhonddu, Brecon, LD3 9LP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

21 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Dolgellau, Dolgellau, LL40 1ET

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

22 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Llangefni, Llangefni, LL77 7XA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

22 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Llanelwy, St Asaph, LL17 0JD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

23 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Caerfyrddin, Carmarthen, SA31 1LG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

28 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Pwllheli, Pwllheli, LL53 5DE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3AH

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Wrecsam, Wrexham, LL13 9SW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

30 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
Rhaglan, Raglan, NP15 2DY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Chwefror 2020, 09:00 - 17:00
Rhaeadr Gwy, Rhayader, LD6 5AF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan