[ Neidio i Gynnwys ]

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £180.00

Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl a hefyd Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) gyda’r ddau’n darparu i gynadleddwyr ddealltwriaeth o iechyd meddwl, yr anawsterau mwyaf cyffredin a brofir ac ymyriadau ‘cymorth cyntaf’ defnyddiol. Mae egwyddorion iechyd meddwl yn cael eu hesbonio a’u trafod gyda chyfle i ymarfer sgiliau ‘helpu’ hanfodol i’w defnyddio yn y gweithle, y cartref a gofod cyhoeddus.

Bydd y cyrsiau hyn yn magu hyder ac yn annog sgiliau i alluogi’r cyfranogwyr i gynnig cysur priodol a chyfeirio at help proffesiynol.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (cymeradwywyd) 2 ddiwrnod

Mae’r cwrs hwn yn seiliedig ar ganllawiau MHFA ac yn rhoi sylw i:

• Beth yw MHFA (Cymru) a stigma iechyd meddwl.

• Adnabod symptomau iselder a sut i weithredu cymorth cyntaf ar gyfer iselder.

• Deall pryder, hunan-niweidio a hunanladdiad a sut i helpu.

• Symptomau Seicosis a sut i greu cynlluniau gweithredu i gynorthwyo gyda salwch meddwl.

Training in Mind, Tystysgrif MHFA (Cymru)

Dyddiadau a lleoliadau

7 Rhagfyr 2020 - 8 Rhagfyr 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £180.00

Gweld lleoliad

29 Mawrth 2021 - 30 Mawrth 2021, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £180.00

Gweld lleoliad

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan