[ Neidio i Gynnwys ]

CYNHADLEDD FLYNYDDOL RHAGLEN MEWNWELEDIAD BWYD A DIOD CYMRU 2024: O Her i Lwyddiant

Trosolwg

Cost: Am ddim

CYNHADLEDD FLYNYDDOL RHAGLEN MEWNWELEDIAD BWYD A DIOD CYMRU 2024: O Her i Lwyddiant

Bydd y gynhadledd yn cynnwys casgliad cyffrous o arweinwyr byd-eang a chanddynt wybodaeth graff am ddefnyddwyr a marchnadoedd; Kantar Consulting, Kantar Worldpanel, IGD, thefoodpeople, CGA, yn ogystal ag arbenigwyr y Rhaglen Mewnwelediad. Bydd trafodaethau panel ac astudiaethau achos yn dangos sut y mae busnesau Bwyd a Diod Cymru wedi wynebu heriau busnes yn llwyddiannus.

 

Cynhadledd y Rhaglen Mewnwelediad – 2024: O Her i Lwyddiant

12 Mawrth 9.30am – 11am Yr Economi a Sgiliau – O Her i Lwyddiant

13 Mawrth 9.30am – 11.45am Cynllunio ar gyfer y Dyfodol a Datblygu Cynhyrchion Newydd – O Her i Lwyddiant

19 Mawrth 9.30am – 11.30am Yn y Cartref / Manwerthu – O Her i Lwyddiant

20 Mawrth 9.30am – 11.30am Allan o’r Cartref / Gwasanaethau Bwyd – O Her i Lwyddiant

 

12 Mawrth; 9.30 – 11.00 Yr Economi a Sgiliau – O Her i Lwyddiant

 • Brookdale: Adolygu’r economi a’r rhagolygon ar gyfer 2024
 • WorkL: Arolwg bodlonrwydd gweithwyr Bwyd a Diod Cymru, deall bylchau o ran ymgysylltu â gweithwyr a sut i ymdrin â nhw
 • Panel y Cwmni

13 Mawrth; 9.30-11.45 Cyn llunio ar gyfer y Dyfodol a Datblygu Cynhyrchion Newydd – O Her i Lwyddiant

 • Kantar Consulting: Siopwyr y Dyfodol
 • Yr hyn y dylech ei wybod am Siopwyr y Dyfodol a sut i addasu eich busnes
 • Thefoodpeople: Y Pum Prif Duedd – Y pum prif duedd o ran bwyd yn 24/25 i ysbrydoli’r arfer o ddatblygu cynhyrchion newydd
 • IGD: Pa mor bwysig yw iechyd i siopwyr a defnyddwyr a sut i lwyddo i ddatblygu cynhyrchion newydd iachach
 • Panel gyda thri o siaradwyr
 • Astudiaeth achos

19 Mawrth; 9.30-11.30 Yn y Cartref / Manwerthu – O Her i Lwyddiant

 • ·      Kantar: Y Diweddaraf am Fanwerthu ac Ymddygiad Siopwyr – Yr hyn y dylid meddwl amdano ar gyfer 2024/25
 • IGD: Sut y mae’r amgylchedd manwerthu’n esblygu a’r hyn y dylid meddwl amdano ar gyfer 2024/25.
 • Four: Siopwyr y byd sydd ohoni a sut i’w defnyddio’n ymarferol er mwyn llwyddo
 • Rhaglen Fasnach Llywodraeth Cymru: Astudiaeth Achos Cynhyrchwr. Radnor Hills. Sut i ddatblygu strategaeth werthu lwyddiannus yn y sector manwerthu
 • Cwestiynau ac Atebion ar gyfer yr holl siaradwyr

20 Mawrth; 9.30-11.30 Allan o’r Cartref / Gwasanaethau Bwyd – O Her i Lwyddiant

 • Kantar: Allan o’r Cartref – Sut y mae arferion bwyta defnyddwyr allan o’r cartref wedi esblygu dros y flwyddyn ddiwethaf a’r hyn y dylid meddwl amdano ar gyfer 2024/25
 • CGA: Adolygu mewnfasnach – Adolygu mewnfasnach yn 2024 a sut a ble y bydd y cyfleoedd i’w cael yn 2025
 • Rhaglen Mewnwelediad Llywodraeth Cymru: Gwerth Cymreictod – Deall Gwerth Cymreictod Allan o’r Cartref: yr ymchwil ddiweddaraf (2023)
 • Astudiaeth Achos Gweithredwr yng Nghymru
 • Cwestiynau ac Atebion

Mae’r digwyddiad hwn ar agor i gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru.

 

NODWCH: Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael i fusnesau cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru yn ogystal ag aelodau o rwydwaith Clwstwr bwyd a diod Llywodraethau Cymru YN UNIG - NID yw'r digwyddiad hwn ar gael i'r rhai y tu allan i Gymru.

Ar gyfer Cynhadledd Mewnwelediad eleni, rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau siaradwyr Cymraeg a gwneud y digwyddiad yn ddwyieithog. Pan fydd ein siaradwyr cynhadledd yn uniaith Saesneg, bydd yr iaith Gymraeg wedi’i chynnwys mewn cyflwyniadau lle bo modd. Mae mynychwyr yn cael eu hannog i ymgysylltu â sesiynau a deunyddiau’r gynhadledd yn eu hiaith ddewisol.

Dyddiadau

12 Mawrth 2024, 09:30 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

12 Mawrth; 9.30 – 11.00 Yr Economi a Sgiliau – O Her i Lwyddiant

 • Brookdale: Adolygu’r economi a’r rhagolygon ar gyfer 2024
 • WorkL: Arolwg bodlonrwydd gweithwyr Bwyd a Diod Cymru, deall bylchau o ran ymgysylltu â gweithwyr a sut i ymdrin â nhw
 • Panel y Cwmni

 

NODWCH: Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael i fusnesau cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru yn ogystal ag aelodau o rwydwaith Clwstwr bwyd a diod Llywodraethau Cymru YN UNIG - NID yw'r digwyddiad hwn ar gael i'r rhai y tu allan i Gymru.

 

Ar gyfer Cynhadledd Mewnwelediad eleni, rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau siaradwyr Cymraeg a gwneud y digwyddiad yn ddwyieithog. Pan fydd ein siaradwyr cynhadledd yn uniaith Saesneg, bydd yr iaith Gymraeg wedi’i chynnwys mewn cyflwyniadau lle bo modd. Mae mynychwyr yn cael eu hannog i ymgysylltu â sesiynau a deunyddiau’r gynhadledd yn eu hiaith ddewisol.

13 Mawrth 2024, 09:30 - 11:45
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

13 Mawrth; 9.30-11.45 Cynllunio ar gyfer y Dyfodol a Datblygu Cynhyrchion Newydd – O Her i Lwyddiant

 • Kantar Consulting: Siopwyr y Dyfodol
 • Yr hyn y dylech ei wybod am Siopwyr y Dyfodol a sut i addasu eich busnes
 • Thefoodpeople: Y Pum Prif Duedd – Y pum prif duedd o ran bwyd yn 24/25 i ysbrydoli’r arfer o ddatblygu cynhyrchion newydd
 • IGD: Pa mor bwysig yw iechyd i siopwyr a defnyddwyr a sut i lwyddo i ddatblygu cynhyrchion newydd iachach
 • Panel gyda thri o siaradwyr
 • Astudiaeth achos

 

NODWCH: Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael i fusnesau cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru yn ogystal ag aelodau o rwydwaith Clwstwr bwyd a diod Llywodraethau Cymru YN UNIG - NID yw'r digwyddiad hwn ar gael i'r rhai y tu allan i Gymru.

 

Ar gyfer Cynhadledd Mewnwelediad eleni, rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau siaradwyr Cymraeg a gwneud y digwyddiad yn ddwyieithog. Pan fydd ein siaradwyr cynhadledd yn uniaith Saesneg, bydd yr iaith Gymraeg wedi’i chynnwys mewn cyflwyniadau lle bo modd. Mae mynychwyr yn cael eu hannog i ymgysylltu â sesiynau a deunyddiau’r gynhadledd yn eu hiaith ddewisol.

19 Mawrth 2024, 09:30 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

19 Mawrth; 9.30-11.30 Yn y Cartref / Manwerthu – O Her i Lwyddiant

 • Kantar: Y Diweddaraf am Fanwerthu ac Ymddygiad Siopwyr – Yr hyn y dylid meddwl amdano ar gyfer 2024/25
 • IGD: Sut y mae’r amgylchedd manwerthu’n esblygu a’r hyn y dylid meddwl amdano ar gyfer 2024/25.
 • Four: Siopwyr y byd sydd ohoni a sut i’w defnyddio’n ymarferol er mwyn llwyddo
 • Rhaglen Fasnach Llywodraeth Cymru: Astudiaeth Achos Cynhyrchwr. Radnor Hills. Sut i ddatblygu strategaeth werthu lwyddiannus yn y sector manwerthu
 • Cwestiynau ac Atebion ar gyfer yr holl siaradwyr

 

NODWCH: Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael i fusnesau cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru yn ogystal ag aelodau o rwydwaith Clwstwr bwyd a diod Llywodraethau Cymru YN UNIG - NID yw'r digwyddiad hwn ar gael i'r rhai y tu allan i Gymru.

 

Ar gyfer Cynhadledd Mewnwelediad eleni, rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau siaradwyr Cymraeg a gwneud y digwyddiad yn ddwyieithog. Pan fydd ein siaradwyr cynhadledd yn uniaith Saesneg, bydd yr iaith Gymraeg wedi’i chynnwys mewn cyflwyniadau lle bo modd. Mae mynychwyr yn cael eu hannog i ymgysylltu â sesiynau a deunyddiau’r gynhadledd yn eu hiaith ddewisol.

20 Mawrth 2024, 09:30 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

20 Mawrth; 9.30-11.30 Allan o’r Cartref / Gwasanaethau Bwyd – O Her i Lwyddiant

 • Kantar: Allan o’r Cartref – Sut y mae arferion bwyta defnyddwyr allan o’r cartref wedi esblygu dros y flwyddyn ddiwethaf a’r hyn y dylid meddwl amdano ar gyfer 2024/25
 • CGA: Adolygu mewnfasnach – Adolygu mewnfasnach yn 2024 a sut a ble y bydd y cyfleoedd i’w cael yn 2025
 • Rhaglen Mewnwelediad Llywodraeth Cymru: Gwerth Cymreictod – Deall Gwerth Cymreictod Allan o’r Cartref: yr ymchwil ddiweddaraf (2023)
 • Astudiaeth Achos Gweithredwr yng Nghymru
 • Cwestiynau ac Atebion

 

NODWCH: Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael i fusnesau cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru yn ogystal ag aelodau o rwydwaith Clwstwr bwyd a diod Llywodraethau Cymru YN UNIG - NID yw'r digwyddiad hwn ar gael i'r rhai y tu allan i Gymru.

 

Ar gyfer Cynhadledd Mewnwelediad eleni, rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau siaradwyr Cymraeg a gwneud y digwyddiad yn ddwyieithog. Pan fydd ein siaradwyr cynhadledd yn uniaith Saesneg, bydd yr iaith Gymraeg wedi’i chynnwys mewn cyflwyniadau lle bo modd. Mae mynychwyr yn cael eu hannog i ymgysylltu â sesiynau a deunyddiau’r gynhadledd yn eu hiaith ddewisol.

Amodau arbennig

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Llywodraeth Cymru (‘ni’) fydd y rheolydd data ar gyfer yr wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn. Caiff yr holl ddata ei brosesu yn unol â’n dyletswyddau cyhoeddus ac yn unol â'r awdurdod swyddogol a roddwyd i ni i weinyddu'r digwyddiad. Byddwn yn cadw'ch data personol am 1 flwyddyn a fydd yn dod i ben ym mis Tachwedd 2024, ac yna byddwn yn ei ddinistrio'n ddiogel. Gwneir y cofrestru ar gyfer y digwyddiad drwy safle Digwyddiadur Busnes Cymru (business-events.org.uk) sef system Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli digwyddiadau corfforaethol. Caiff manylion personol hanfodol eu casglu adeg cofrestru gan gynnwys: enw, cyfeiriad e-bost cyswllt a dewis iaith. Er mwyn sicrhau eich bod yn fusnes Bwyd a Diod Cymreig byddwn yn gofyn hefyd am enw eich Cwmni a chyfeiriad y Cwmni.

 

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'ch manylion cyswllt i gynnal gwerthusiad o’r gynhadledd ac mae'n bosibl y bydd eich manylion personol yn cael eu defnyddio at y dibenion hynny. Rydym yn gwneud hynny er mwyn sicrhau bod ein gwybodaeth yn cyrraedd y cwsmeriad cywir a bod ein cyllid a'n rhaglenni'n effeithlon ac yn effeithiol. Pe bai'n well gennych i ni beidio â gwneud hyn, cysylltwch â buddug.turner@llyw.cymru.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

•       i gael mynediad at y data personol y mae Llywodraeth Cymru yn eu cadw amdanoch chi

•       i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny

•       (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data

•       (o dan rai amgylchiadau) i’ch data gael eu ‘dileu’

•       i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG), ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

 

I gael cymorth gydag unrhyw rai o'r hawliau uchod, cysylltwch a buddug.turner@llyw.cymru.

 

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth, cysylltwch â:

 

Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru  

 

 

Dyma’r manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: 

Customer Contact

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Swydd Gaer SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.gov.uk

Termau

We reserve the right to cancel or amend the timings of these sessions at any point up to the stated start time of the session.

 

Delegates may also cancel their booking at any time by following the link in their confirmation email.

 

Delegates are responsible for ensuring that they can access the website where the conference is delivered and for any charges incurred during attendance of the sessions.

 

Content Delivery by Programme

·         Presentations will be shared with WG Stakeholders after the event and through the WG Food and Drink Insight Hub

·         For specific projects or ad hoc pieces of work, Welsh companies attending/registering for the events may access the presentations. Depending on the data supplier agreement, the data will not be made available on the Insight hub for other companies to access for 6 months.

·         For other outputs, including downloads from data providers’ on-line portals, parts of reports, presentations or data may be shared with Welsh companies e.g. individual slides, depending on the data agreements with each data provider.

 

Company Sharing Rules

·         Companies cannot share slides or data to any 3rd party; they can only use it internally within their company.  The only exception is that a company may share a few slides/ or some data as part of their presentations to customers. No whole presentations or reports can be forwarded to any 3rd Party.

·         No data can be shared onto any public forum.

·         Any company that is found to break these rules will be liable for any subsequent action pursued by the data provider.

·         If in doubt, please seek advice from the Brookdale team.

 

No variation to these conditions shall be binding unless agreed in writing between the authorised representatives of the training provider and the delegate and/or their sponsoring organisation. The delegate and their sponsoring organisation acknowledge that these terms and conditions supersede any written or verbal communication.

Trefnydd y digwyddiad

Brookdale Consulting
7 BROOKDALE ROAD
BRAMHALL
STOCKPORT
CHESHIRE
SK7 2NW
United Kingdom: England


07376849234
E-bost | Gwefan