[ Neidio i Gynnwys ]

Datblygu’r Hunan a Datblygu’r Meddylfryd Busnes Iawn

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bwriad y gweithdai byw hyn yw cynorthwyo egin fusnesau ac entrepreneuriaid sy’n gleientiaid inni.

Ceir dau weithdy byw ar gyfer grwpiau, sydd â’r bwriad o gynorthwyo’r cleientiaid hyn, sef: Datblygu’r Hunan a Datblygu’r Meddylfryd Busnes Iawn .

GWEITHDY DATBLYGU’R HUNAN

Cynnwys:

·         Byddwn yn eich helpu i gadarnhau pwy ydych chi a beth yw eich cryfderau o ran dod yn berchennog busnes / entrepreneur.

·         Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i’r pethau sy’n peri anawsterau ichi, a’r modd y mae’r hyn a feddyliwch yn effeithio arnoch, gan rannu ffyrdd ymarferol o ‘ollwng gafael’.

·         Mae modd i fusnesau gael eu clywed! Byddwn yn eich helpu i ganfod y pethau sy’n eich llethu a byddwn yn rhannu pethau ymarferol y gallwch eu gwneud i adennill rheolaeth.

 

GWEITHDY DATBLYGU’R MEDDYLFRYD BUSNES IAWN

Canlyniadau’r gweithdy:

·         Yr hyn sydd angen ei wneud i adeiladu a rhedeg busnes

·         Hyder ynddynt eu hunain pan ddaw hi’n fater o adeiladu Busnes

·         Deall iaith fusnes syml a’r ffordd y mae meddyliau pobl yn gweithio

·         Sut i wneud arian yn eich busnes

Cynnwys y gweithdy:

·         Meithrin gwytnwch ac adnabod y pethau sydd anoddaf eu gwneud

·         Pa mor bwysig yw teimlo’n llawn cyffro ynglŷn â dysgu am fusnes

·         Pa mor bwysig yw’r modd y cyfathrebwn

·         Sut i fod yn llwyddiannus wrth farchnata a gwerthu yn 2024

Dyddiadau

27 Mawrth 2024, 09:30 - 12:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Developing You (The Self) Workshop

27 Mawrth 2024, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Developing The Right Business Mindset

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan