[ Neidio i Gynnwys ]

Datblygwch eich Sgiliau a Gwybodaeth mewn Tendro am Gytundebau yn y Sectorau Gyhoeddus a Phrifat.

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweminar yma yn roi cymorth ag arweiniad mewn datblygu eich sgiliau a gwybodaeth mewn tendro yn llwyddiannus am cytundebau yn y sector gyhoeddus a phreift.  Bydd y gwemniar yn ymdrin a cyngor ar tendro’n llwyddiann ag elfennau sylfeinol o’r broses gafael  yn ogystal  a focws ar ddefnyddio gwefannau edendro megys etenderwales a Gwerthwchigymru i gyflwyno eich ceisiadau tendro yn llwyddiannus. 

Dyddiadau

7 Awst 2020, 14:00 - 15:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan