[ Neidio i Gynnwys ]

Datgloi potensial eich busnes, Pŵer Lean Six Sigma: cyfres 2 ran

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwysig - Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng nghymru ac mae wedi'i gyfyngu i ddau gynrychiolydd o bob busnes

** Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno dros 2 ddiwrnod. Drwy gofrestru ar gyfer diwrnod 1, byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig ar gyfer y ddau weithdy. Manylion am ddyddiadau ac amseroedd isod.

Summary

Ydych chi eisiau gyrru eich busnes i fod yn fwy cystadleuol? Ymunwch â ni am ddau weithdy 1 awr wedi'u crefftio i'ch arfogi â'r offer a'r mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i ragori yn y dirwedd gystadleuol heddiw gan ddefnyddio methodolegau Lean Six Sigma.   

Beth fydd cynnwys y cwrs?     

Darganfyddwch fethodoleg Lean Six Sigma mewn modd strwythuredig, deniadol, a dysgwch sut i'w gysylltu â datrys problemau yn y byd go iawn a strategaeth fusnes i ddarparu set fwy effeithlon ac effeithiol o gynhyrchion a gwasanaethau. Trwy esboniadau manwl, enghreifftiau wedi'u gweithio ac astudiaethau achos perthnasol o ddiwydiannau, byddwch yn dod i ddeall sut i roi egwyddorion Lean Six Sigma ar waith i gael yr effaith fwyaf posibl.  

Beth fyddwn yn ei gwmpasu:  

  • Cyflwyno rhaglen Lean Six Sigma: Datgelu sylfeini Lean Six Sigma, a byd rheoli prosesau.   

  • Archwilio methodoleg DMAIC: Dysgu sut i Ddiffinio, Mesur, Dadansoddi, Gwella a Rheoli prosiectau yn effeithiol i ysgogi gwelliant parhaus.   

  • Cyfuno â thechnegau rheoli newid effeithiol. Deall pwysigrwydd rheoli newid sefydliadol er mwyn sicrhau gweithrediad llwyddiannus y prosiect.   

  • Nodi gweithgareddau allweddol sy'n ychwanegu gwerth: Cael mewnwelediad i nodi a dileu gwastraff i ysgogi lleihau costau ac optimeiddio prosesau.   

  • Galluedd proses meincnodi: Dysgwch sut i asesu a gwella perfformiad prosesau i sicrhau darpariaeth ar amser a lleihau cwynion a dychweliadau cwsmeriaid.  

Sicrhewch eich lle heddiw a chychwyn ar daith tuag at brosesau symlach, cynhyrchiant gwell, a thwf cynaliadwy. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i drawsnewid tirwedd eich busnes. Archebwch eich lle nawr.  

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?  

Mae'r gweithdy hwn wedi'i deilwra ar gyfer BBaChau sefydledig a chynyddol mewn sectorau allweddol gan gynnwys y diwydiant Bwyd a Diod, Cyfanwerthu a Dosbarthu, Cyllid a Gwasanaethau Busnes.  

P'un a ydych chi'n weithiwr proffesiynol profiadol sy'n awyddus i wella'ch sgiliau neu'n arweinydd busnes sy'n anelu at ragoriaeth weithredol, y gweithdy hwn yw eich porth i ddatgloi potensial llawn Lean Six Sigma.  

Cefndir y siaradwr 

Mae Rik Sellwood yn Wregys Du Lean Six Sigma sydd wedi gweithio ar draws ac arwain mewn nifer o ddiwydiannau a maint cwmnïau.  Mae'n hynod gymwys, yn weithiwr proffesiynol profiadol gydag arddull ddeniadol a gwybodus.  Mae Rik yn ceisio cynorthwyo dealltwriaeth ac yn rhannu gwybodaeth gydag enghreifftiau ac ymarferion perthnasol i'ch helpu ar eich taith i fusnes mesuradwy mwy effeithlon ac effeithiol.  

 

Dyddiadau

15 Ebrill 2024, 16:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

This event is being delivered over 2 days. By registering for day 1, you will automatically be registered for both workshops.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno dros 2 ddiwrnod. Drwy gofrestru ar gyfer diwrnod 1, byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig ar gyfer y ddau weithdy. 

1# 15/04/2024 16:00-17:00

2# 16/04/2024 16:00-17:00

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

20 Mai 2024, 16:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

This event is being delivered over 2 days. By registering for day 1, you will automatically be registered for both workshops.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno dros 2 ddiwrnod. Drwy gofrestru ar gyfer diwrnod 1, byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig ar gyfer y ddau weithdy. 

1# 20/05/2024 16:00-17:00

2# 21/05/2024 16:00-17:00

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan