[ Neidio i Gynnwys ]

Deall Hysbysebion a Thalu Fesul Clic – Lefel Uwch - CCIF (Gweminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Targedu eich cwsmeriaid gyda hysbysebion rydych chi’n talu amdanynt

Gall defnyddio hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol a hysbysebion talu fesul clic (PPC) fod yn ffordd effeithiol tu hwnt o gyrraedd mwy o bobl ar-lein ac ategu traffig cyffredinol y we. 

Bydd cynllunio’ch strategaeth hysbysebion rydych chi’n talu amdanynt yn iawn hefyd yn eich helpu i ddod o flaen y gynulleidfa gywir, hyd yn oed gyda chyllideb fach, gan ganiatáu i chi dargedu cwsmeriaid yn gywir trwy ddefnyddio allweddeiriau, lleoliad, demograffeg, diddordeb, ymddygiad a mwy.

Felly, sut rydych chi’n trefnu ac yn rheoli hysbysebion rydych chi’n talu amdanynt er mwyn cael y canlyniadau gorau? Ymunwch â gweminar Deall Hysbysebion a Thalu Fesul Clic sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, i ddysgu sut.

Byddwn yn trafod:

  • Cyflwyniad i dalu fesul clic
  • Dechrau arni gyda Google Ads
  • Gwneud y mwyaf o chwilio lleol trwy dargedu’ch cynulleidfa yn gywir
  • Ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol rydych chi’n talu amdanynt – a ddylech chi hybu postiad neu gynllunio hysbyseb?
  • Cyflwyniad i Ad Manager ar gyfer Facebook ac Instagram
  • Syniadau am:
  • Adeiladu eich cynulleidfa
  • Ymchwil i allweddeiriau
  • Gosod nodau

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau a lleoliadau

16 Awst 2022, 10:00 - 12:00
Digwyddiad Ar-Lein Yn Unig, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Awst 2022, 10:00 - 12:00
ONLINE WEBINAR ONLY, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan