[ Neidio i Gynnwys ]

Dechrau a Rhedeg Busnes - Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni - CYMRAEG

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.


Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • Deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun
  • Gallu asesu eich sgiliau personol
  • Gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
  • Deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
  • Gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith
  • Gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Dyddiadau a lleoliadau

10 Chwefror 2020, 10:00 - 16:30
Canolfan Fenter Congl Meinciau, Porthmadog, LL49 9LU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

31 Mawrth 2020, 10:00 - 16:30
Canolfan Fenter Congl Meinciau, Pwllheli, LL53 8RA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan