[ Neidio i Gynnwys ]

Dechrau A Rhedeg Eich Busines Eich Hun – Rheoli Eich Busnes yn Effeithiol -(Modiwl 6) CYMRAEG

Trosolwg

Cost: Am ddim

I fod yn berchennog busnes effeithiol mae angen bod yn drefnus a strwythuredig. Mae'r modiwl hwn yn esbonio eich rôl fel rheolwr effeithiol ynghyd â nodi rhai o'r systemau sydd eu hangen arnoch i’w rhoi mewn lle. Mae'n eich helpu i ddeall beth mae'n ei olygu i fod yn gyflogwr, sut i reoli adnoddau a sut i gadw popeth mewn trefn.

Dyddiadau

14 Hydref 2020, 10:00 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan