[ Neidio i Gynnwys ]

Dechrau arni I ehangu - Beth yw Busnes Cynaliadwy a beth yw ei bwysigrwydd?

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae galw cynyddol am nwyddau a gwasanaethau a gynhyrchir yn gynaliadwy a thyfodd gwariant moesegol defnyddwyr yn y DU i £4.1 biliwn yn 2019 ac mae’n parhau i dyfu.

Bydd y gweithdy ar-lein hwn yn egluro pam fod cynaliadwyedd yn bwysig i’ch busnes o ran:

 

  • gwneud eich busnes yn fwy darbodus
  • gwella effeithlonrwydd
  • rheoli costau
  • gwella eich gobaith o ennill tendrau
  • goblygiadau deddfwriaethol

 

Bydd yn amlinellu sut y gallech ddatblygu arferion cynaliadwy da er mwyn cynnal cleientiaid presennol a denu cleientiaid newydd a’ch denu chi.

Byddwch hefyd yn cael gwneud defnydd o Gynghorydd Cynaliadwyedd wedi’i ariannu’n llawn a chyngor gan Dîm Cynghorwyr Busnes profiadol a all eich cefnogi i gyflawni eich uchelgeisiau twf.

Un gweithdy yn unig yw hwn o gyfres o weithdai sydd ar gael – p’un a ydych yn fusnes cychwynnol neu’n fusnes sydd eisoes wedi sefydlu ac yn ceisio tyfu neu arallgyfeirio.

 

Cysylltwch â'n tîm heddiw ar 01656 868500 i sicrhau eich lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau ar ymuno.

Dyddiadau

24 Tachwedd 2020, 10:00 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Cysylltwch â'n tîm heddiw ar 01656 868500 i sicrhau eich lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau ar ymuno.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan