[ Neidio i Gynnwys ]

Dechrau Arni i Ehangu: Rhaglen Twf i Fusnesau Newydd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Wrth gynllunio i ddechrau eich busnes twf eich hunain, mae nifer o ystyriaethau y mae’n rhaid i Entrepreneur eu hwynebu!

Yn meddwl am gyflogi tîm? A fyddwch chi’n gweithio gartref neu yn y swyddfa neu’r ddau? Beth fydd eich - isadeiledd TG, eich strategaeth farchnata a sut ydych yn mynd i gofrestru ar gyfer TAW? Gall y rhestr fod yn ddiddiwedd ac yn hynod ddychrynllyd, yn enwedig mewn cyfnodau ansicr.

Mae Busnes Cymru wedi creu rhaglen arloesol, ar-lein, “Dechrau Arni i Ehangu!”, a fydd yn eich arwain drwy’r broses dechrau arni i sicrhau eich bod yn hyderus i gynhyrchu eich cynllun busnes eich hun.

 

Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 

-      Sesiynau addysgiadol ar-lein gydag Ymgynghorydd “Dechrau Arni i Ehangu!” profiadol

-      Modiwlau “dilyniant” i archwilio gwahanol bynciau mewn mwy o fanylder

-      Adnoddau busnes i’ch cynorthwyo chi yn y broses gynllunio

-      Gwaith cartref! I ddatblygu’ch meddyliau a syniadau

-      Templedi o gynlluniau busnes

-      Bod yn rhan o rwydwaith o Entrepreneuriaid sy’n datblygu eu busnesau newydd

-      Cyflwyniadau i raglenni eraill y tu hwnt i’r rhaglen Busnes Cymru

-      Sgwrs Holi ac Ateb fyw

 

  

Cysylltwch â'n tîm heddiw ar 01656 868500 i sicrhau eich lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau ar ymuno.

Dyddiadau

6 Gorffennaf 2022, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

13 Gorffennaf 2022, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

23 Gorffennaf 2022, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

30 Gorffennaf 2022, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

3 Awst 2022, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

10 Awst 2022, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

17 Awst 2022, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

24 Awst 2022, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan