[ Neidio i Gynnwys ]

Dechreuwyr yr Iaith

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £95.00

Mae'r cwrs hwn i ddechreuwyr yn ddelfrydol i bobl sydd heb sgiliau iaith Gymraeg neu ychydig iawn o sgiliau. 

Erbyn diwedd y cwrs 10 wythnos hwn, bydd gan yr uwch ymgeiswyr y sgiliau a'r hyder i gynnal sgyrsiau ar ystod eang o bynciau, gan ofyn ac ymateb i gwestiynau a sylwadau yn rhugl. 

Cynnwys

Bydd cynnwys y cwrs yn cynnwys:

  • Cyfarchiadau
  • Cwrteisi
  • Ateb y ffôn (gan gynnwys y frawddeg bwysig, "Rwyf wedi dechrau dysgu Cymraeg yn ddiweddar")
  • Dyddiau'r wythnos
  • Yr amser
  • Cwestiynau ac atebion syml yn y presennol

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu hasesu trwy gydol y sesiwn ac yn cael eu dyfarnu â thystysgrif presenoldeb wedi iddynt gwblhau 10 sesiwn.

Dyddiadau a lleoliadau

9 Ionawr 2020 - 19 Mawrth 2020, 17:30 - 19:30
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £95.00

Gweld lleoliad

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan