[ Neidio i Gynnwys ]

Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 Llywodraeth Cymru

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Byddai Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru yn falch iawn pe bai modd ichi ymuno â ni yn y pumed Digwyddiad Blynyddol, a fydd yn cael ei gynnal ddydd Iau, 4 Gorffennaf 2019 yng ngwesty Mercure Holland House, Cardydd.

Yn y digwyddiad byddwn yn ystyried sut gall cronfeydd ymchwil ac arloesi yng Nghymru, y DU a’r UE weithio gyda’i gilydd i hybu gallu Cymru i gystadlu’n rhyngwladol. Byddwn hefyd yn edrych ymlaen i’r cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol drwy raglen newydd Horizon Europe.

Mae sefydliadau yng Nghymru yn parhau i fod yn gymwys i ymgeisio i alwadau cydweithredol Horizon 2020 tan ddiwedd 2020.  Mae cronfa SCoRE Cymru ar gael i gefnogi'ch costau teithio ac i ddatblygu cynigion i'r galwadau sydd yn agored yn ogystal a’r rhai sydd i ddilyn.

Mewn unrhyw senario mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i ariannu cyfranogwyr y DU yn Horizon 2020.

Dyddiadau a lleoliadau

4 Gorffennaf 2019, 10:00 - 12:30
Mercure Cardiff Holland House Hotel & Spa, Cardiff, CF24 0DD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan