[ Neidio i Gynnwys ]

Digwyddiad cwrdd â'r prynwr: Ailagor y fframwaith hyfforddiant gofal cymdeithasol ar gyfer cyrsiau hyfforddi gofal cymdeithasol gwasanaethau oedolion a phlant

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Cyngor Sir Powys yn dymuno tendro a chomisiynu rhaglen hyfforddi a nodwyd ar gyfer gwasanaethau Oedolion a Phlant a ariennir gan grant Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (SCWWDP) - SCWWDP. Mae'r grant yn grant blynyddol y gwneir cais amdano ym mis Chwefror. Un o ofynion y grant yw bod rhaglen hyfforddi ar waith erbyn 1 Ebrill 2025.

Ffocws y grant hwn yw cefnogi uchelgais Strategaeth y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol, parhau i weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn ogystal â darparu cwmpas i fynd i'r afael â blaenoriaethau gweithlu rhanbarthol a lleol a nodwyd i gefnogi gwella gofal a chymorth ar draws yr holl ddarparwyr a sefydliadau gofal cymdeithasol.

Mae'r grant yn blaenoriaethu'r themâu a'r camau gweithredu canlynol:

  • Adeiladu gweithlu sy'n barod yn ddigidol (camau gweithredu 15-17)
  • Addysg a dysgu rhagorol (camau gweithredu 18-24)
  • Darparu hyfforddiant gwaith cymdeithasol cymwys ac ôl-gymhwyso
  • Arweinyddiaeth ac olyniaeth (camau gweithredu 25-27)
  • Siâp a chyflenwad y gweithlu (camau gweithredu 28-32)

Dyddiadau

1 Awst 2024, 14:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan