[ Neidio i Gynnwys ]

Digwyddiad cwrdd a'r prynwr Kier Construction - Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Hwlffordd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Kier Construction yn cynnal digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr i drafod y cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer prosiect Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Hwlffordd

Pryd: 30 Gorffennaf 2024 AM

Lle: Haverhub 12 Quay Street, Hwlffordd SA61 1BG

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i'r gadwyn gyflenwi leol ymgysylltu â ni ac i ni nodi cyfleoedd i gefnogi busnesau lleol yn y pecynnau canlynol:

 

Gwaith Tir, Is-strwythur, Draeniad, Tirlunio Caled

Tirlunio Meddal

Peilio

Ffrâm ddur

Lloriau cyfansawdd (Decking metel / lloriau concrit)

Gwaith Maen/Gwaith Bricsi

Toi

Cladin Waliau Llen / Ffenestri

Grisiau Precast

Nenfydau a Rhaniadau

Gorffeniadau Llawr

Balwstradiau

Gwaith coed

Addurniadu

Cladio Wal Hylan

Drysau Dur

Ffensio

Rhwystrau Amddiffyn Llifogydd

Marcio Ffyrdd

M&E

Sgaffaldio

Tarmac

Dyddiadau a lleoliadau

30 Gorffennaf 2024, 09:00 - 12:00
Canolfan Arloesi adeiladu Cymru), Haverfordwest, SA61 1BG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan