[ Neidio i Gynnwys ]

Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr Knox a Wells - Oakdale, Caerffili

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr Knox a Wells - Oakdale, Caerffili

 

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Oakdale, 7 Penrhiw Ave, Oakdale, Coed Duon NP12 0JP

Dyddiad: Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024

Amser: 9am – 12pm

 

Prosiect: Bloc Ystafell Ddosbarth newydd yn Ysgol Gymraeg Cwm Derwen

 

Digwyddiad MTB: cyfle i gontractwyr gofrestru eu diddordeb yn y cynllun gyda'r bwriad o sicrhau contractau ar gyfer y pecynnau gwaith canlynol:

 

Rendro a Phlastrodi -

Teilio To ar ongl -

Ffenestri a Drysau Alwminiwm -

Addurno -

Lloriau Meddal –

Teilwra Ceramig -

Gwaith Coed –

Tirlunio Meddal

Dyddiadau a lleoliadau

16 Gorffennaf 2024, 09:00 - 12:00
Canolfan Gymuned Oakdale, Oakdale, Blackwood, NP12 0JP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan