[ Neidio i Gynnwys ]

Digwyddiad cwrdd a'r prynwr Wynne Construction Datblygiad Tŷ Hwlffordd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Wynne Construction yn awyddus i ymgysylltu ag isgontractwyr lleol a sefydliadau menter gymdeithasol o Sir Benfro a rhanbarth De-orllewin Cymru, sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni i ddarparu Datblygiad Tŷ Hwlffordd newydd yn Hwlffordd ac ar gyfer prosiectau yn y rhanbarth yn y dyfodol. 

Penodwyd Wynne Construction gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer contract dylunio ac adeiladu 25 o fflatiau un a dwy ystafell wely, un ystafell wely dros dro, deuddeg ystafell wely ensuite ailalluogi a chanolfan ailalluogi gyda gwaith seilwaith a thirwedd cysylltiedig.

Mae amrywiaeth o becynnau ar gael, ac mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cyfarfod â mentrau cymdeithasol.

Cynhelir cyfarfodydd dros Teams ddydd Iau 20 Mehefin rhwng 11.00 a 3.00pm

Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 15 munud yr un ac yn cael eu cynnal gan aelodau o dîm Wynne Construction.

Y fformat yw 1-i-1 o gyfarfodydd wedi'u trefnu ymlaen llaw.

Byddwch yn cael eich e-bostio amser eich apwyntiad erbyn dydd Mawrth 18 Mehefin.

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod cofrestriadau. Os gwrthodir eich cofrestriad, cewch wybod am hyn drwy e-bost.

Mae'r pecynnau'n cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhestr isod)

  • Gwaith tir / Sifils
  • Mecanyddol a Thrydanol
  • Saer
  • Gwaith Maen
  • Diogelwch y safle 
  • Addurniad
  • Nenfwd & rhaniadau
  • Gorffen y llawr
  • Tirlunio

Sylwer, wrth archebu eich slot 1-2-1 mai dim ond un slot amser sydd ei angen arnoch.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar gyfer y sefydliad cymorth a restrir isod, trosglwyddwch eich cwestiynau yn ystod eich apwyntiad 1-2-1. 

Bydd y rhain yn cael eu hanfon at y sefydliadau perthnasol i'w hateb. Bydd rhestr lawn o'r holl gwestiynau ac atebion yn cael eu hanfon i'r holl fynychwyr

Bydd Busnes Cymru yn cefnogi'r digwyddiad ac yn darparu cyngor ar gyfer gwneud cais yn ogystal â chyngor busnes cyffredinol ac arbenigol

Dyddiadau

20 Mehefin 2024, 11:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Dim ond y pecynnau rhestredig uchod sydd eu hangen. 

Rhaid i'r cwmni fod ar Construction Line

Rhaid i bob gweithredwr ddal cerdyn CSCS cyfredol

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan