[ Neidio i Gynnwys ]

Digwyddiad Rithwir Ffederasiwn o brif adeiladwyr - cyflwyniad i Fusnes Cymru

Trosolwg

Cost: Am ddim

Cyflwyniad byr i wasanaethau Busnes Cymru a'r cyfleoedd sydd ar gael drwy Dyfynbrisiau Cyflym GwerthwchiGymru

Mae Busnes Cymru – GwerthwchiGymru yn falch o gefnogi'r FMB i gyflwyno'r Cyflwyniad hwn i  Dyfynbrisiau Cyflym , Cymorth Busnes Cymru i Fusnesau Bach a Chanolig

 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu mwy am Ddyfynbrisiau Cyflym, cyfleuster dyfynbris ar-lein GwerthwchiGymru sy'n caniatáu i brynwyr gael dyfynbrisiau cystadleuol yn electronig.

Agenda

Croeso a Chyflwyniad -FMB
Cyfle i ddysgu mwy am Ddyfynbrisiau Cyflym, cyfleuster dyfynbris ar-lein GwerthwchiGymru sy'n caniatáu i brynwyr gael dyfynbrisiau cystadleuol yn electronig.
Cymorth Busnes Cymru

 

Yn ystod y gweithdy byddwn yn ymdrin â:

Cyflwyniad cyffredinol – Beth yw GwerthwchiGymru a beth yw'r manteision

trosolwg o'r prif swyddogaethau-

  • Darganfyddwr digwyddiadau
  • Help ac adnoddau
  • Tudalennau'r Prosiect

Sut mae Cyflenwyr yn defnyddio GwerthwchiGymru i chwilio am brynwyr a chyfleoedd contract

Proffil Canfod Cyflenwyr - pwysigrwydd proffil cywir a diweddaraf o safbwynt Cyflenwr a sut mae Prynwyr yn defnyddio SFP i ddod o hyd i gyflenwyr

Proffil Rhybuddion - Sut mae cyflenwyr yn cael gwybod am gyfleoedd newydd

Mathau o brif hysbysiadau ac yn benodol DC

Rownd i gynnwys prif fanteision defnyddio DC er hwylustod i symleiddio'r broses gaffael ar gyfer cyfleoedd gwerth isel

Tynnu sylw at fanteision defnyddio DC i ddatblygu cadwyn gyflenwi a hyrwyddo buddion cofrestru i gadwyn gyflenwi bresennol prynwr i annog cofrestriadau newydd ar GwerthwchiGymru

 

Beth yw GwerthwchiGymru?

Mae gwefan GwerthwchiGymru.llyw.cymru a reolir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu amgylchedd di-dâl a diogel ar gyfer hysbysebu cyfleoedd contract a thendro.

Bob blwyddyn, caiff cyfleoedd contract gwerth dros 6,300,000,000 o bunnoedd ar gyfartaledd ar gyfer nwyddau a gwasanaethau sector cyhoeddus eu hysbysebu drwy'r safle hwn.

Mae tua 80% yn gyfleoedd llai, felly mae yna gontractau ar gyfer busnesau o bob math a maint.

Ein nod yw helpu:   

  • prynwyr yn y sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendro
  • busnesau'n hyrwyddo eu gwasanaethau
  • busnesau'n dod o hyd i gyfleoedd contract

Mae'r safle hwn yn cynnig i chi:

·       system symlach i ddod o hyd i gyfleoedd i dendro

·       cofrestru am ddim gan ganiatáu defnydd llawn o offer i'ch helpu i chwilio am gyfleoedd i dendro

·       mynediad at wasanaethau caffael mewn un lle

·       y cyfleuster i hysbysebu tendrau ac i gyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r sector cyhoeddus

·       hysbysiadau e-bost i gyflenwyr am y cyfleoedd busnes diweddaraf

·       gwybodaeth am gontract a chaffael am ddim

·       astudiaethau achos o ddefnyddwyr GwerthwchiGymru

·       y cyfle i chwilio'r newyddion a'r digwyddiadau caffael diweddaraf

cyfathrebu haws rhwng prynwyr a chyflenwyr

Dyddiadau

22 Ebrill 2021, 16:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Digwyddiad rhithwir – archebu'n hanfodol

Wrth archebu sesiwn 1-i-1, nodwch y bydd gweithdai 1 i 9 yn ymdrin â'r un wybodaeth.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan