[ Neidio i Gynnwys ]

Digwyddiad Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydweithio ym maes Coedwigaeth, Cynhelir ym Mhrifysgol Bangor, Neuadd Reichel

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwrpas y digwyddiad:

·         Y digwyddiad hwn yw'r cyntaf mewn cyfres i rannu canfyddiadau ymchwil sy'n berthnasol i goedwigaeth yng Nghymru a'r diwydiant coed.

·         Bydd Forest Research yn cyflwyno canfyddiadau o'r Strategaeth Gwyddoniaeth ac Arloesi ar gyfer Coedwigaeth ym Mhrydain Fawr.  Ymhlith y siaradwyr eraill bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, Confor, Woodknowledge Wales a Llywodraeth Cymru.

·         Bydd y pynciau yn cynnwys:

o   dulliau cwympo coed ac ailstocio i gynnal / cynyddu cynhyrchiant

o   addasu ar gyfer newid yn yr hinsawdd a gwytnwch

o   amrywiaeth o ran rhywogaethau'r dyfodol

o   lliniaru'r newid yn yr hinsawdd a manteision carbon coedwigaeth

·         Mae'r digwyddiad Trosglwyddo Gwybodaeth hwn yn cynnig cyflwyniadau, stondinau arddangos a chyfleoedd rhwydweithio. 

 

Cynhelir y digwyddiad ym Mhrifysgol Bangor, Neuadd Reichel LL57 2TW.

Dyddiadau a lleoliadau

13 Mehefin 2024, 09:30 - 16:15
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Ffriddoedd Road, Bangor, LL57 2TR, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Sylwch y byddwn yn ffilmio'r sesiwn holi ac ateb yn y digwyddiad hwn ar gyfer ein cofnodion.  Rhowch wybod i ni os nad ydych am gael eich ffilmio

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


0300 062 5169
E-bost | Gwefan