[ Neidio i Gynnwys ]

Digwyddiadau PDP

Trosolwg

Cost: Am ddim

Os ydych chi eisiau gwneud cais am hyfforddiant, bydd angen i chi lenwi neu ddiweddaru PDP a chyflwyno ffurflen gais.

Mae nifer o ddigwyddiadau a gweithdai a drefnwyd gan Cyswllt Ffermio a Darparwyr Hyfforddiant i’ch helpu gyda’r broses. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Mae’r ffenestr ymgeisio nesaf ar agor rhwng: 7/1/19 - 1/3/19

Os ydych chi’n cofrestru am y tro cyntaf er mwyn gwneud cais am hyfforddiant yn ystod y ffenestr uchod, cysylltwch â Cyswllt Ffermio cyn 5yh ar 25 Chwefror 2019 fan bellaf.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000 813

Dyddiadau a lleoliadau

25 Chwefror 2019, 14:00 - 18:00
F1, Coleg Ceredigion, Maes y Parc, Aberteifi, Cerdigion, SA43 1AB, Cardigan, SA43 1AB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan