[ Neidio i Gynnwys ]

Diwrnod Rhyngwladol y Merched: Menywod yn y Sector Allforio

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn dathlu cyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Mae'r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu dros gyflymu cydraddoldeb menywod.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo grymuso menywod yn economaidd, i alluogi menywod yn y sector allforio ac mewn busnesau dan arweiniad menywod i dyfu drwy allforio.

Ymunwch â'n seminar i glywed profiadau menywod llwyddiannus yn y sector allforio, cymryd rhan mewn trafodaeth i hyrwyddo menywod yn y sector allforio ac ysbrydoli rhagor o fusnesau a arweinir gan fenywod a menywod entrepreneuraidd i ragori wrth allforio. Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar Fenywod yn y Sector Allforion a bydd yn rhoi cyfle ichi wneud y canlynol:

-       Dathlu cyflawniadau a llwyddiannau menywod yn y sector allforio.

-       Rhannu profiadau a gwybodaeth i helpu menywod ym maes allforio.

-       Trafod rhwystrau a heriau

-       Cysylltu â menywod sy'n gweithio yn y sector allforio, menywod sy'n berchen ar fusnesau a menywod entrepreneuraidd.-   

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, down ni at ein gilydd i ddathlu llwyddiant, trawsnewid heriau'n gyfleoedd a llunio dyfodol gwell i bob un ohonon ni sy'n gweithio yn y sector allforio.

Dyddiadau a lleoliadau

8 Mawrth 2024, 10:00 - 12:30
Canolfan Mileniwn Cymru, Cardiff / Caerdydd, CF10 5AL

Cost: Am ddim

Ymunwch â'n seminar i ddathlu cyflawniadau Menywod yn y Sector Allforio ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod (8 Mawrth 2024).

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae'n agored i bob busnes yng Nghymru sydd ag uchelgais i ddatblygu’n rhyngwladol. Nid yw’n berthnasol i ganolwyr na chyflenwyr gwasanaethau masnach ryngwladol

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


07837590633
E-bost | Gwefan