[ Neidio i Gynnwys ]

Diwrnodau Syrjeri Tendro

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Busnes Cymru yn cynnig sesiynau RHAD AC AM DDIM i gynorthwyo cwmnïau gyda datblygu sgiliau a gwybodaeth mewn tendro’n llwyddiannus am gytundebau gyda’r sector gyhoeddus a phreifat.  Mae’r apwyntiadau hyd wedi cynllunio i gynorthwyo busnesau gyda chael y gorau allan o wefannau caffael megis GwerthwchiGymru, a gwefannau ymateb i dendrau fel etenderwales bravosolution a Proactis.  Yn ogystal, bydd ein hymgynghorydd yn medru cynnig cyngor a chyfarwyddid ar gwblhau tendrau byw. 

Dyddiadau a lleoliadau

6 Mawrth 2018, 09:30 - 16:00
Swyddfa Uned 21 Busnes Cymru, Ystafell Gyfarfod, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

This event is now fully booked.

15 Mawrth 2018, 09:30 - 16:00
Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

10 Ebrill 2018, 09:30 - 16:00
Llyrfgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

8 Mai 2018, 09:30 - 16:00
Conwy Business Centre / Canolfan Busnes Conwy, Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

12 Mehefin 2018, 09:30 - 16:00
Canolfan Congl Meinciau, Pwllheli, LL53 8RA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

10 Gorffennaf 2018, 09:30 - 16:00
Llangefni Town Hall, Llangefni, LL77 7LR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

28 Awst 2018, 09:30 - 16:00
Twr Rhydfur, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Medi 2018, 09:30 - 16:00
Business Wales Unit 21 Office, Meeting Room, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i gael y telerau ac amodau cyffredinol o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Busnes Cymru.

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan Busnes Cymru , Llywodraeth Cymru , a darparwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat . Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eich ddefnyddio'r wybodaeth honno.

Nid yw'r cyfeiriadur yn cefnogi neu yn ffafrio unrhyw gynnyrch neu fusnes masnachol penodol. Mae safleoedd nad ydynt yn llywodraeth sy'n gysylltiedig â 'r wefan hon yn bresennol yn unig oherwydd y gallant fod yn ychwanegiadau defnyddiol at y wybodaeth a ddarparwn . Nid yw cyswllt i wasanaeth drydydd parti yn awgrymu ardystiad , rhaid i chi ddefnyddio eich barn eich hun i benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer eich anghenion . Os nad yw gwefan yn gysylltiedig â ni , nid yw hyn yn golygu nac yn awgrymu ei fod yn anfoddhaol .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01267 233749
E-bost | Gwefan