[ Neidio i Gynnwys ]

Diwrnodau Syrjeri Tendro

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Busnes Cymru yn cynnig sesiynau RHAD AC AM DDIM 1 am 1 i gynorthwyo cwmnïau gyda datblygu sgiliau a gwybodaeth mewn tendro’n llwyddiannus am gytundebau gyda’r sector gyhoeddus a phreifat.  Mae’r apwyntiadau hyd wedi cynllunio i gynorthwyo busnesau gyda chael y gorau allan o wefannau caffael megis GwerthwchiGymru, a gwefannau ymateb i dendrau fel etenderwales bravosolution a Proactis.  Yn ogystal, bydd ein hymgynghorydd yn medru cynnig cyngor a chyfarwyddid ar gwblhau tendrau byw. 

Dyddiadau a lleoliadau

28 Awst 2018, 09:30 - 11:00
Twr Rhydfur, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

This event is now fully booked.

28 Awst 2018, 11:00 - 12:30
Twr Rhydfudr, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

This event is now fully booked.

28 Awst 2018, 13:00 - 14:30
Twr Rhydfudr, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

This event is now fully booked.

28 Awst 2018, 14:30 - 16:00
Twr Rhydfudr, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Medi 2018, 09:30 - 16:00
Business Wales Unit 21 Office, Meeting Room, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

This event is now fully booked.

20 Medi 2018, 09:30 - 16:00
Antur Teifi Business Centre, Llanelli, SA15 1UH

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01267 233749
E-bost | Gwefan