[ Neidio i Gynnwys ]

Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal amserlen o Ddigwyddiadau sy’n ymwneud â Diwylliant Busnes Rhyngwladol. Bydd y digwyddiad yn hoelio sylw ar y diwylliant busnes yn  Tsieina.

Byddwch yn dysgu’r pethau a ganlyn yn y gweithdy brecwast:

  • Deall sut y mae gwerthoedd, agweddau ac ymddygiadau yn wahanol ar draws diwylliannau – yn enwedig yn Asia a’r Dwyrain Canol.
  • Technegau ymarferol ar gyfer meithrin perthynas â chleientiaid, partneriaid a chydweithwyr o ddiwylliannau eraill.
  • Y gallu i addasu eich arddull gyfathrebu a moesddefodau byd busnes i ryngweithio’n llwyddiannus ar draws diwylliannau.
  • Yr wybodaeth a’r sgiliau i osgoi camgymeriadau diwylliannol er mwyn hybu eich busnes yn y farchnad.

Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael felly cofrestrwch yn gynnar i gadw eich lle rhag ichi gael eich siomi.

Yn agored i bob busnes Cymreig sydd ag uchelgais i dyfu’n rhyngwladol. Nid yw ar gyfer cyrff cyswllt neu gyflenwyr gwasanaethau masnach rhyngwladol.

Dyddiadau a lleoliadau

23 Hydref 2019, 08:00 - 13:00
St.David's Hotel - Cardiff Bay, Cardiff, CF10 5SD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

N/A

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000615689
E-bost | Gwefan