[ Neidio i Gynnwys ]

Dosbarth Meistr Marchnata

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Yn ystod y weminar, wedi’i chyflwyno gan gynghorwyr arbenigol Busnes Cymru, byddwch yn dysgu technegau Marchnata ymarferol, sy’n hawdd eu defnyddio. Byddwch hefyd yn cael offer i ddeall pwy yw eich cleientiaid a sut i farchnata eich cynnyrch neu wasanaeth er mwyn tyfu eich busnes.

Bydd y dosbarth meistr hefyd yn mynd i’r afael â:

− Chynyddu eich gwerthiant

− Marchnata mewn Ardal a sut i ddenu cwsmeriaid lleol

− Sefyll ben ac ysgwyddau uwchben y gystadleuaeth

– Sut i adnabod eich Pwyntiau Gwerthu Unigryw a Chynulleidfaoedd Targed

− Meithrin eich brand a datblygu personoliaeth brand

− Datblygu Strategaeth a Chynllun Marchnata

− Marchnata i’r gymuned Gymraeg – hyd yn oed os nad ydych yn siarad yr iaith!

Byddwch hefyd yn cael cyfle i glywed gan gyflwynwyr, gan gynnwys: − Louise Wharton, Busnes Cymru, yn trafod cyfleoedd ac effaith gadarnhaol posibl mentora marchnata i chi. − Catherine Rowland, Busnes Cymru, yn cyflwyno Addewidion Cydraddoldeb a Thwf Gwyrdd Llywodraeth Cymru, eu defnydd fel Symbolau Ymddiriedaeth amhrisiadwy.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn archwilio sut i wella eich marchnata, dyma’r digwyddiad i chi!

I gadw eich lle, ffoniwch 01267 233749 neu anfonwch neges e-bost at westwales@businesswales.org.uk

Dyddiadau

9 Awst 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

13 Hydref 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01267 233749
E-bost | Gwefan