[ Neidio i Gynnwys ]

Dosbarthiadau Meistr: Data a'ch diogelu ar-lein

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwysig - Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng nghymru ac mae wedi'i gyfyngu i ddau gynrychiolydd o bob busnes

Ymunwch â ni ar daith gynhwysfawr trwy chwe sesiwn wedi'u cynllunio i wella sgiliau digidol hanfodol i fusnesau. Dros 12 awr, archwiliwch offer, prosesau, a'r datblygiadau technoleg diweddaraf i yrru'ch busnes yn ei flaen. O seiberddiogelwch i farchnata blaengar a chroesawu AI sy'n dod i'r amlwg, cewch y mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i ffynnu yn y dirwedd ddigidol. Dewiswch gofrestru ar gyfer sesiynau unigol neu gofleidio'r rhaglen lawn i gael yr effaith fwyaf. Gadewch i ni arfogi eich sefydliad â'r gallu digidol y mae'n ei haeddu  

Beth fydd cynnwys y cwrs?     

Cael mewnwelediadau amhrisiadwy i ddiogelu eich presenoldeb digidol trwy arferion seiberddiogelwch cadarn. Llywiwch gymhlethdodau diogelu data, amgryptio, a phreifatrwydd ar-lein. Dysgwch i gryfhau'ch amddiffynfeydd rhag ymosodiadau gwe-rwydo, meddalwedd faleisus, a dwyn hunaniaeth.   

 Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?  

P'un a ydych chi'n fusnes sy'n dechrau, yn fusnes bach neu'n tyfu, mae'r dosbarth meistr hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r offer i chi i'ch diogelu chi a'ch data ar-lein.  

 

1# Dosbarthiadau Meistr: Adolygu eich Gwefan

2# Dosbarthiadau Meistr: Adolygiad o Optimeiddio Peiriannau Chwilio

3# Dosbarthiadau Meistr: Defnydd Effeithiol o CRM

4# Dosbarthiadau Meistr: Atebion ac offer Cadw Cyfrifon

5# Dosbarthiadau Meistr: Data a'ch Diogelu Ar-lein

6# Dosbarthiadau Meistr: Cyflwyniad i AI

Dyddiadau

7 Mai 2024, 10:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

 

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan