[ Neidio i Gynnwys ]

Dosbarthiadau Meistr: Defnydd effeithiol o CRM

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwysig - Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng nghymru ac mae wedi'i gyfyngu i ddau gynrychiolydd o bob busnes

Ymunwch â ni ar daith gynhwysfawr trwy chwe sesiwn wedi'u cynllunio i wella sgiliau digidol hanfodol i fusnesau. Dros 12 awr, archwiliwch offer, prosesau, a'r datblygiadau technoleg diweddaraf i yrru'ch busnes yn ei flaen. O seiberddiogelwch i farchnata blaengar a chroesawu AI sy'n dod i'r amlwg, cewch y mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i ffynnu yn y dirwedd ddigidol. Dewiswch gofrestru ar gyfer sesiynau unigol neu gofleidio'r rhaglen lawn i gael yr effaith fwyaf. Gadewch i ni arfogi eich sefydliad â'r gallu digidol y mae'n ei haeddu  

Beth fydd cynnwys y cwrs?     

Wrth drafod y sylfaeni, byddwn hefyd yn eich arwain trwy dechnegau uwch i symleiddio prosesau a chynyddu cynhyrchiant. Dysgwch sut i addasu eich CRM, gwneud y gorau o reoli data, a throsoli awtomeiddio ar gyfer cyfathrebu di-dor. Byddwn yn edrych ar ymarferion i droi mewnwelediadau cwsmeriaid yn strategaethau busnes y gellir eu gweithredu. 

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?  

P'un a ydych chi'n berchennog busnes bach neu'n weithiwr proffesiynol profiadol, mae'r gweithdy hwn yn rhoi'r offer i chi ddewis, ffurfweddu ac atgyfnerthu eich CRM.  

Dyddiadau

23 Ebrill 2024, 10:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

 

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan