[ Neidio i Gynnwys ]

Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £0.00 - £148.50

Mae’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant yn gyflwyniad i addysgu a fydd yn rhoi gwybodaeth am rôl, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant, sut i gynllunio a chyflwyno sesiynau addysgu cynhwysol a sut i asesu a rhoi adborth adeiladol.

Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sy’n dechrau ymgymryd â sesiynau hyfforddi byr. Hefyd gall y cymhwyster yma eich helpu chi i wneud cynnydd mewn swyddi addysgu/hyfforddi a chefnogi mewn amrywiaeth eang o sefydliadau yn y sector dysgu gydol oes.

Cynnwys Yn ystod y cwrs pump diwrnod byddwch yn rhoi sylw i’r meysydd canlynol:

• Deall pob Rôl, Cyfrifoldeb a Pherthynas mewn Addysg a Hyfforddiant

• Deall a Defnyddio Dulliau Addysgu a Dysgu Cynhwysol mewn Addysg a Hyfforddiant

• Deall Asesu mewn Addysg a Hyfforddiant

Dyddiadau a lleoliadau

13 Ionawr 2020 - 10 Chwefror 2020, 09:00 - 16:30
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £0.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan