[ Neidio i Gynnwys ]

Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £150.00

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio fel goruchwylydd, arweinydd tîm neu reolwr llinell yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch. Bydd y dysgwyr sy’n ennill y cymhwyster hwn yn deall ac yn gallu defnyddio’r wybodaeth sy’n berthnasol i rôl y goruchwylydd ym mhob cam o gynhyrchu bwyd. Byddant yn deall rôl y goruchwylydd mewn paratoi bwyd.

Cynnwys Mae’r cwrs hwn yn cynnwys y canlynol:

• Microbioleg

• Peryglon a dulliau rheoli

• Gwenwyn bwyd

• Hylendid personol

• Eiddo ac offer

• Glanhau a diheintio

• Rheoli plâu

• Rheoli diogelwch bwyd

• Rheolaeth oruchwyliol

• Deddfwriaeth a gorfodi

Dyddiadau a lleoliadau

27 Ionawr 2020 - 28 Ionawr 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £150.00

Gweld lleoliad

23 Mawrth 2020 - 24 Mawrth 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £150.00

Gweld lleoliad

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan