[ Neidio i Gynnwys ]

Dyfodol Adeiladu Cymru a Thrafnidiaeth Cymru – Trosolwg o gontractau NEC

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru, ar y cyd â Thrafnidiaeth Cymru, yn eich gwahodd chi i drosolwg o gontractau NEC.

Mae’r gweithdy hwn yn darparu trosolwg o’r gyfres contractau NEC y bydd Trafnidiaeth Cymru’n ei defnyddio. Bydd yn esbonio rolau a chyfrifoldebau’r prynwr a’r cyflenwr, gan gynnwys y cymalau ‘Z’ sy’n benodol i weithiau seilwaith sy’n cael eu caffael gan Drafnidiaeth Cymru.

Bydd y digwyddiad bore hwn yn:

 • Edrych ar y termau allweddol a ddefnyddir yn y contractau hyn
 • Adolygu’r cymalau ‘Z’ dewis eilaidd
 • Myfyrio ar bwysigrwydd y Rhaglen Prosiect
 • Esbonio digwyddiadau digolledu a rhybuddion cynnar
 • Adolygu sut i ymdrin â risg a’i ddyrannu
 • Ystyried amserlenni ar gyfer taliadau
 • Esbonio ffurflenni NEC allweddol.

 

Ymunwch â ni i archwilio beth y gall hyn ei olygu i chi a’ch busnes. Hefyd, gallwch elwa ar y cyfle i siarad â’r cyflwynwyr un i un i drafod y materion unigol sy’n berthnasol i chi.

Dyddiadau a lleoliadau

25 Medi 2018, 08:00 - 12:00
Ffatri Pop, Porth,, CF39 9PP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Events terms and conditions

The following terms and conditions apply to bookings on events, seminars, training workshops and conferences delivered by the BE Group.

Non attendance

 • If you are unable to attend, you may send a substitute at no extra cost, provided that you notify us of the change at least 5 working days prior to the event.
 • If you fail to notify us of the change we will charge for an additional place.
 • In the event of non attendance you will be liable for the full cost of the place.

Cancellation and refunds

 • Cancellations received up to 10 working days of the event will be refunded in full.
 • If you cancel within 10 and 5 working days of the event, we will refund 50% of the cost.
 • If you cancel within 5 and 2 working days prior to the event, we will refund 25% of the cost.
 • Cancellations received less than 48hrs prior to the event cannot be refunded.

Where we have not received your payment in advance cancellations will be charged on the same basis as above.

Events beyond our control

If the event is cancelled due to circumstances beyond our control, the full cost of the place will be refunded.

However, the BE Group will not be liable for any other costs incurred by delegates.

Trefnydd y digwyddiad

Dyfodol Adeiladu Cymru
Unit 5, Bridgend Industrial Estate
David Street
Bridgend
CF31 3SH
United Kingdom


07341885754
E-bost | Gwefan