[ Neidio i Gynnwys ]

Edrych ar Allforio i Sbaen – Gwlad y Basg

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Dysgwch am y cyfleoedd diweddaraf i allforio yng Ngwlad y Basg yn y weminar ryngweithiol hon a fydd yn canolbwyntio ar:

 

  • Trosolwg o'r Farchnad
  • Cyfleoedd i allforio yng Ngwlad y Basg
  • Sectorau Economaidd Allweddol yng Ngwlad y Basg
  • Sut i Lwyddo yn Sbaen
  • Beth yw'r Ffactorau ar gyfer Llwyddiant?
  • Manylion y daith fasnach sydd ar y gweill i Wlad y Basg (16 – 20 Mai 2021)

 

Mae'r weminar am ddim, felly cadwch eich lle yn gynnar.

Dyddiadau

14 Medi 2022, 10:00 - 11:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Edrych ar Allforio i Sbaen – Gwlad y Basg

Amodau arbennig

Yn agored i bob busnes yng Nghymru sydd ag uchelgais i dyfu yn rhyngwladol. Nid ar gyfer cyfryngwyr neu gyflenwyr gwasanaethau masnach rhyngwladol

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


07837590633
E-bost | Gwefan